W Kancelarii Prezydenta RP przygotowywana jest ustawa o centrach zdrowia 75 plus, która znacząco poprawi opiekę medyczną nad seniorami w Polsce – przypomniał w czwartek prezydent Andrzej Duda.

"Epidemia najsilniej uderza w osoby starsze, pensjonariuszy domów opieki, czy prezydent przygotowuje jakieś zmiany prawne w systemie opieki nad seniorami, aby w przyszłości byli oni lepiej chronieni? – pytał prezydenta Andrzeja Dudę jeden z uczestników czwartkowej sesji "Q & A".

"To właśnie u mnie w kancelarii toczą się prace nad systemem specjalnej opieki dla seniorów, nazwaliśmy to systemem opieki 75 plus. To są centra medyczne dedykowane, w których ma być realizowana opieka nad seniorami. Liczę na to, że ten projekt zostanie zrealizowany, on już był w konsultacjach w Ministerstwie Zdrowia i spotkał się z aprobatą, chociaż związane są tym oczywiście koszty. Ale ten system znacząco podniesie poziom opieki nad seniorami i co do tego nikt nie ma wątpliwości. Czy on się przyczyni w przyszłości do tego, że seniorzy będą bardziej chronieni? Ja jestem przekonany, że tak – jak zostanie przyjęty przez parlament, to na pewno przyczyni się do tego, że seniorzy będą bardziej chronieni" – mówił Andrzej Duda.

Prezydent zwrócił też uwagę, że "poważne restrykcje i ograniczenia", które zostały wprowadzone w związku z epidemią, służą także ochronie osób starszych.

"Jeżeli mówimy, że na całym świecie skala zgonów spowodowanych koronawirusem wśród seniorów była największa, to w Polsce ta skala, w stosunku do innych krajów, nie była duża i to dlatego, że zwrócono uwagę na to, że seniorzy są szczególnie zagrożeni i byli oni tutaj w sposób szczególny chronieni. Wydaje mi się, że te działania prowadzone są skutecznie, natomiast można ten system jeszcze wzmocnić i poprawić, mam nadzieję, że te centra 75 plus temu właśnie będą służyły" – powiedział prezydent.

Projekt ustawy o centrach zdrowia 75 plus to nowy plan przeorganizowania opieki nad osobami starszymi dzięki stworzeniu sieci oddziałów geriatrycznych i około trzystu centrów medycznych nakierowanych na opiekę nad osobami starszymi.