Rząd umożliwił od 6 maja otwarcie placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi – to możliwość, nie obowiązek. Zadecydują o tym organy założycielskie we współpracy z pracownikami powiatowych służb sanitarnych po przeanalizowaniu sytuacji epidemicznej w regionie i po konsultacji z rodzicami. Poszczególne instytucje będą mogły świadczyć opiekę wyłącznie po spełnieniu określonych wytycznych.

Jak wskazuje resort rodziny, zgodnie z przepisami to wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje nadzór nad żłobkami, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi, co do spełnienia warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny. Żeby placówka mogła zostać ponownie otwarta od 6 maja spełnione muszą być wytyczne MRPiPS oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

"Uruchomiliśmy infolinię dla samorządów nadzorujących żłobki oraz dyrektorów i pracowników placówek, żeby wyjaśnić ewentualne wątpliwości związane z ponownym otwarciem placówek. Również rodzice, dzwoniąc na naszą infolinię, otrzymają wszelkie potrzebne informacje dotyczące możliwości posyłania swoich dzieci do tych placówek, które wznowią działalność" – podkreśla minister rodziny Marlena Maląg.

Resort przypomina, że początkowo działalność szkół, przedszkoli i żłobków została wstrzymana do 25 marca, następnie termin zawieszenia zajęć przedłużano kilkukrotnie. Ostatecznie zdecydowano, że szkoły będą zamknięte do 24 maja.

Zgodnie z zapowiedzią premiera, instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przedszkola, będą mogły wznowić działalność od 6 maja. "Dajemy możliwość wznowienia pracy placówek od 6 maja, ale niczego nie nakazujemy. Najważniejsze, żeby dzieci i pracownicy żłobków byli bezpieczni" – podkreśla minister Maląg.

Rodzicom, którzy mimo otwarcia przedszkola lub żłobka nie zdecydują się na posłanie do niego dziecka, nadal będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem zasiłek ten został wydłużony do 24 maja.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio do ZUS.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec