Rząd przyjął we wtorek w trybie obiegowym i skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy dotyczący tarczy antykryzysowej - wynika z informacji podanej na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Do prezentowania projektu w parlamencie upoważniono ministra Łukasza Schreibera.

"W przedłożonej ustawie proponuje się szereg działań, których zastosowanie będzie miało zarówno charakter doraźny (dostosowawczy do obecnej sytuacji pandemii), jak i długofalowy (pakiet dalszych uproszczeń i ułatwień mających na celu utrzymanie oraz możliwy wzrost inwestycji na etapie wychodzenia z etapu pandemii)" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Wyjaśniono, że opracowane propozycje są kontynuacją wcześniejszych działań rządu, które mają pełnić funkcję katalizatorów oraz bodźców dla polskiej gospodarki. Służyć mają, jak wskazano, nie tylko krótkofalowym celom ograniczenia negatywnych skutków SARS-CoV-2, ale także mają długofalowo wpływać na rozwój gospodarczy Polski.

"Ich celem jest także wpisanie się i kontynuacja rozwiązań zawartych w ramach ustaw z tzw. Tarczy antykryzysowej jako szeregu kolejnych działań stanowiących wsparcie zarówno dla polskich przedsiębiorców, jak i całego społeczeństwa" - podkreślono.

Jak podano, pakiet projektowanych rozwiązań będzie miał na celu m.in. ograniczenie potencjalnych strat dla polskiej gospodarki. Zaproponowano na przykład wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu dodatkowymi środkami finansowymi, co będzie miało na celu przeciwdziałanie niebezpieczeństwu deindustrializacji, jaka miała miejsce w Polsce na początku lat 90. ubiegłego wieku.

"Pomoże to także we wsparciu podmiotów, które posiadając silne fundamenty mogą ponieść konsekwencje globalnej sytuacji rynkowej, oraz przerwanych łańcuchów dostaw" - czytamy w uzasadnieniu.

Zwrócono uwagę, że wśród szeregu planowanych działań zaprojektowano wsparcie dla przedsiębiorstw transportowych - przede wszystkim transportu kolejowego.

"Zakładając szybkie odbudowanie się szeregu sektorów polskiej gospodarki, niezwykle istotne pozostaje zachowanie sieci połączeń, w tym wsparcie tych, które szczególnie ucierpiały w związku z obecną sytuacją epidemiczną" - tłumaczą autorzy projektu.

Podkreślono, że mobilność pracowników jest bardzo istotnym elementem dla funkcjonowania szeregu przedsiębiorstw istotnych z punktu widzenia polskiej gospodarki, szczególnie istotne pozostaje więc możliwie szybkie przywrócenie szeregu połączeń po zniesieniu aktualnie obowiązujących ograniczeń.

Dodano ponadto, że - mając na względzie cele gospodarcze - szereg planowanych rozwiązań ma znaczący wymiar społeczny.

"Uznając potrzeby wynikające z problemów finansowych przedsiębiorstw, przedmiotowa interwencja legislacyjna będzie także pozytywnie wpływała na ochronę osób zawierających umowy pożyczkowe i kredytowe, zwiększenie wsparcia pochodzącego z funduszu alimentacyjnego czy też bezpośrednie wsparcie pracowników pomocy społecznej jako jednej z grup szczególnie zaangażowanych w trakcie trwania epidemii COVID-19" - napisano.

Dlatego, jak dodano, w projekcie zawarte są rozwiązania przewidujące wsparcie zarówno finansowe, jak i proceduralne - administracyjne.