Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jan Nowak nie zgłosił uwag do ustawy dot. głosowania korespondencyjnego z punktu widzenia przepisów RODO.

"Niezależnie od wyrażonej opinii organ nadzorczy podkreśla że wszystkie podmioty i organy biorące udział w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej muszą przestrzegać przepisów RODO, w tym wskazanych w art. 5 RODO zasad przetwarzania danych osobowych, mających gwarantować bezpieczeństwo wszelkich procesów przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadą integralności i poufności" - podkreślił prezes UODO w stanowisku.

Pismo jest odpowiedzią na prośbę Senatu dotyczącą wyrażenia opinii i uwag przez UODO w sprawie uchwalonej przez Sejm 6 kwietnia ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.

Sejm 6 kwietnia uchwalił ustawę dotyczącą przeprowadzenia wyborów prezydenckich zarządzonych w 2020 r. Zakłada, że zostaną one przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. To samo rozwiązanie będzie miało zastosowanie w ewentualnej drugiej turze wyborów.

Ustawa została skierowana do Senatu. Jak zapowiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki, Izba wykorzysta pełne 30 dni, jakie ma na zajęcie stanowiska w jej sprawie. Obecnie do Senatu wpływają ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa przeprowadzenia wyborów w formie korespondencyjnej. Zarządzono je na 10 maja. (PAP)