W Polsce działają 824 domy pomocy społecznej prowadzone przez samorządy. Mieszka w nich 80 tys. osób. Jak informuje szefowa MRPiPS Marlena Maląg, przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono w 20 DPS-ach, co stanowi 2,4 proc. ogółu placówek.

"Zakażonych jest 247 mieszkańców domów pomocy społecznej, co stanowi 0,3 proc. mieszkańców wszystkich placówek w całym kraju. Hospitalizowanych jest 199 osób" – mówi szefowa MRPiPS. "Zakażonych jest też 87 pracowników, 42 osoby są hospitalizowane, 13 pozostaje w placówce, a 32 osoby przebywają poza domem pomocy społecznej" – wylicza.

Dodaje, że zakażenie koronawirusem potwierdzono również w sześciu prywatnych placówkach całodobowej opieki. "Zakażonych jest 64 mieszkańców, 31 osób jest hospitalizowanych. Przypadki zakażenia stanowią 0,27 proc. ogółu mieszkańców we wszystkich tego typu placówkach" – wskazuje minister Marlena Maląg.

W Polsce działają 634 prywatne placówki całodobowej opieki, w których mieszkają 24 tys. osób. Zakażonych jest też 12 pracowników, żadna z tych osób nie jest hospitalizowana (7 pozostaje w placówce, 5 poza nią).

MRPiPS zapewnia, że wspólnie z resortami zdrowia oraz spraw wewnętrznych i administracji pomaga samorządom powiatowym prowadzącym domy pomocy społecznej.

Minister Marlena Maląg podkreśla, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco. Przypomina, że do DPS-ów trafi 30 tys. litrów płynu do dezynfekcji, 975 tys. maseczek, 174 tys. przyłbic i ponad 964 tys. par rękawiczek.

"Nie ma wątpliwości, że sytuacja jest trudna. Podejmujemy niezbędne kroki, aby opanować rozprzestrzenianie się wirusa. Dodatkowe środki ochrony osobistej, a także dodatkowe środki finansowe jak 20 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa dla domów pomocy społecznej to wsparcie, które jest niezwykle potrzebne w tej niełatwej walce" – zapewnia minister Maląg.

"Dziękuję wojewodom i ich służbom za podejmowane działania, a także samorządom, które stanęły na wysokości zadania" – dodała szefowa MRPiPS.(PAP)

Autor: Olga Zakolska