Niższa izba parlamentu Rosji, Duma Państwowa, przyjęła we wtorek od razu w trzech czytaniach projekt ustawy, na mocy którego rząd będzie miał prawo ogłosić stan wyjątkowy na terenie całego kraju bądź w jego części. Dotąd takie prawo miał tylko prezydent.

Nowe przepisy przyjęto w związku z pandemią koronawirusa. Przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin zapewnił, że cały pakiet przyjętych we wtorek ustaw ma na celu ochronę i wsparcie obywateli.

Rząd będzie miał prawo "do wprowadzenia stanu podwyższonej gotowości lub stanu wyjątkowego na całym terytorium Federacji Rosyjskiej lub jego części, a także prawo do ustanawiania reguł zachowania (dla obywateli i instytucji)" - głosi wprowadzenie do dokumentu.

Rząd będzie miał też prawo wprowadzenia ograniczeń - na okres do trzech miesięcy - w handlu pewnymi wyrobami medycznymi oraz ogłaszania moratorium na wszczęcie spraw o bankructwo. Zyska też kompetencje zmieniania obecnych reguł dotyczących przetargów państwowych. Inne przepisy zawarte w pakiecie ustaw dotyczą m.in. handlu lekami w internecie, dodatkowych zapomóg dla obywateli, w tym rodzin z dziećmi, nowej wysokości zasiłku chorobowego.

Jeszcze we wtorek ustawami zajmie się wyższa izba parlamentu, Rada Federacji.

Dotąd prawo wprowadzania stanu wyjątkowego, co pozwala na ograniczenie praw konstytucyjnych obywateli, miał tylko prezydent Rosji. W poszczególnych regionach mogli to uczynić ich gubernatorzy. Prezydent zgodnie z prawem może ogłosić stan wyjątkowy na 30 bądź 60 dni; konstytucja państwa precyzuje wymogi dotyczące takiej sytuacji. Władze regionalne mają prawo do ogłaszania ograniczeń na podległym sobie obszarze, jeśli zaleci to naczelny lekarz sanitarny w danym regionie.

Eksperci cytowani przez portal BBC News wskazywali, że w nowej ustawie nie jest jasne rozróżnienie pomiędzy porządkiem prawnym stanu wyjątkowego i sytuacji nadzwyczajnej; ta ostatnia nie dotyczy kwestii praw i wolności obywatelskich.