We Włoszech w trzecim tygodniu wprowadzonego z powodu epidemii koronawirusa zakazu opuszczania domu bez uzasadnionych powodów rozszerzono ich listę. Wyjść mogą rodzice po rozwodzie i w separacji, by spotkać się z dziećmi. Wolno też iść na policję, by zgłosić przestępstwo.

Kolejny raz w ostatnich dniach uległa zmianie wersja formularza deklaracji, jaką trzeba wypełnić wychodząc z domu. Ostatnio dodano do takiego zaświadczenia zapewnienie, że nie przebywa się na kwarantannie. Teraz do listy powodów wyjścia, wśród których dotąd były potrzeby związane z pracą, zdrowiem i zakupami, dodano następne, bardziej szczegółowe.

Uzasadnionym powodem wyjścia jest także pomoc niepełnosprawnemu członkowi rodziny, który idzie do lekarza oraz konieczność złożenia zawiadomienia o popełnionym przestępstwie. Opuszczenie domu umożliwiono także wolontariuszom niosącym pomoc wszystkim osobom potrzebującym i rozwiedzionym bądź będącym w separacji rodzicom małoletnich dzieci, by mogli do nich pojechać.

Reklama

Ponadto w deklaracji trzeba nie tylko wybrać jeden z powodów przemieszczania się, ale także na przykład wyjaśnić, gdzie się pracuje. Na inne nadzwyczajne sytuacje zostawiono punkt: "inne szczególne powody".

Rząd Giuseppe Contego zaostrzył we wtorek kary za złamanie przepisów dotyczących postępowania w okresie epidemii, w tym zakazu wyjścia z domu. Grzywny podniesiono z 206 euro do 400-3000 euro.