Władze Gdańska uruchomiły pakiet wsparcia dla przedsiębiorców, którzy ze względu na pandemię koronawirusa odnotowują straty. Projekt zakłada m.in. czasowe umorzenie czynszów najemcom gminnych lokali oraz zawieszenie opłat za użytkowanie wieczyste.

Jak poinformował w czwartek podczas wideokonferencji zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak, gdański pakiet wsparcia przedsiębiorców został skonsultowany w gronie 12 największych miast w Polsce, które tworzą Unię Metropolii Polskich.

"Dziś przedstawiamy państwu pierwsze elementy tego pakietu. W kolejnych dniach będziemy prezentować następne. Monitorujemy sytuację. Dla nas kluczowe jest, żeby narzędzia, które proponujemy były adekwatne do tej sytuacji" - wyjaśnił.

Pakiet zakłada m.in. zwolnienie przedsiębiorców z opłat za czynsze w lokalach komunalnych. "Na wniosek, umorzymy obowiązek zapłaty czynszu za pierwszy miesiąc z możliwością zawieszenia w kolejnych dwóch miesiącach. Będziemy monitorować rozwijającą się sytuację i w przypadku braku poprawy rozważymy częściowe lub całościowe umorzenie czynszu w kolejnych miesiącach" - mówił Grzelak.

O ulgę mogą wnioskować najemcy, działający w branżach, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 marca 2020. "Te branże, które nie zostały objęte przez rozporządzenie ministra, będą rozpatrywane przez nas indywidualnie" - powiedział Grzelak. Jak dodał, zawieszenie płatności za czynsz będą obowiązywały również dzierżawców.

"Apelujemy do wszystkich restauratorów, którzy mają wydane decyzję na ogródki gastronomiczne, żeby złożyli wniosek o odstąpienie. Wiemy, że w tej chwili ogródki i tak nie funkcjonują, dlatego nie chcemy pobierać za nie opłat" – mówił Piotr Grzelak.

Poinformował również, że o rok wydłuży się vacatio legis uchwały krajobrazowej, która w Gdańsku będzie obowiązywała od kwietnia. "Nie chcemy z powodu szyldów nakładać na przedsiębiorców dodatkowych obciążeń" - dodał.

Przedsiębiorcom dotkniętym skutkami epidemii, władze miasta zapewniają możliwość ubiegania się o prolongatę za użytkowanie wieczyste na trzy miesiące lub rozłożenie opłat na raty. "Jako Unia Metropolii Polskich wystąpiliśmy do rządu, aby ustawowo wydłużyć okres płatności za użytkowanie wieczyste przynajmniej do 30 czerwca każdego roku" - powiedział podczas konferencji zastępca prezydenta Gdańska ds. inwestycji Alan Aleksandrowicz.

W ramach pakietu, na wniosek przedsiębiorcy, możliwe będzie odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie podatku od nieruchomości.

"Postulujemy, by terminy płatności podatku od nieruchomości były odroczone o pół roku, ale do tego potrzebna jest zmiana zapisów w ustawie ordynacja podatkowa, o co zawnioskowaliśmy" - poinformowała podczas konferencji zastępca skarbnika Gdańska Emilia Kosińska.

Ponadto, władze miasta chcą odstąpić od egzekucji opłat z tytułu regulowania transakcji handlowych.

Pakiet zakłada również przywrócenie pełnej obsługi urzędowej w sprawach związanych z przedsiębiorcami. "Chcemy umożliwić przedsiębiorcom normalne funkcjonowanie i załatwianie wszystkich spraw" – wyjaśniał Aleksandrowicz.

Zarówno wiceprezydenci, jak i zastępca skarbnika Gdańska podkreślali, że potrzebne są też działania decyzyjne po stronie rządu, które dadzą samorządom większe możliwości w realizacji programów pomocowych dla przedsiębiorców.

"Będziemy walczyć o każde miejsce pracy w tym mieście, o każdego pracownika i każdego pracodawcę" - zapewniał Grzelak. "Każdy z nas musi z czegoś zrezygnować, ustąpić - my wspólnota samorządowa, prywatni właściciele, podmioty gospodarcze, instytucje finansowe, by w dłuższej perspektywie mogło to funkcjonować konieczne jest wsparcie państwa"- powiedział wiceprezydent Grzelak.

Jak przyznał, nie oszacowano jeszcze, jaki wpływ na budżet miasta będą miały skutki pandemii.

Poinformował również, że na razie władze miasta podtrzymują stanowisko i nie zamierzają zrezygnować z poboru opłat za parkowanie. Jak tłumaczył, anulowanie strefy płatnego parkowania w Gdańsku mogłoby przyczynić się do wzrostu mobilności. (PAP)

Autorka: Anna Machińska