Komisja Europejska poinformowała we wtorek, że powołała zespół ekspertów naukowych, by wzmocnić koordynację działań UE i reakcję medyczną w odpowiedzi na pandemię koronawirusa.

Panel doradczy na temat złożony jest z epidemiologów i wirusologów z kilku państw członkowskich. Jak podkreśliła KE ma on formułować wytyczne dla UE dotyczące naukowych i skoordynowanych środków zarządzania ryzykiem. Zespołowi przewodniczy szefowa Komisji Ursula von der Leyen, a współprzewodniczy komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stela Kiriakidu.

"Koronawirus szybko zmienia nasze życie i społeczeństwa. Wszystkie rządy muszą codziennie podejmować świadome i właściwe decyzje dla obywateli Europy. Dlatego ekspertyza naukowa i dobra rada są teraz cenniejsze niż kiedykolwiek" - podkreśliła cytowana w komunikacie KE von der Leyen.

Panel ma udzielać Komisji porad dotyczących środków reagowania, które mają być skierowane do wszystkich państw członkowskich, zgodnie ze stanem rozwoju epidemii u nich. Eksperci mają też wskazywać na niespójności lub nieścisłości w podjętych lub planowanych środkach, mających na celu ograniczenia rozprzestrzeniania się Covid-19.

Dodatkowo zespół ma wskazywać na priorytety w zakresie opieki zdrowotnej, ochrony ludności i innych zasobów, a także środków wsparcia, które należy organizować lub koordynować na poziomie UE. KE poinformowała, że panel składa się z siedmiu członków z sześciu państw: Francji, Niemiec, Danii, Holandii, Włoch i Belgii. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Europejska Agencja Leków (EMA) oraz Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC) będą uczestniczyć w zespole w charakterze obserwatorów.