W związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-CoV-2 na świecie, w tym w Europie, Uniwersytet Warszawski opublikował komunikat rektora prof. Marcina Pałysa.

Wśród rekomendacji rektora UW znalazło się, zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego, przesunięcie na późniejszy termin lub w wyjątkowych sytuacjach odwołanie wszelkich wydarzeń, w których miały wziąć udział osoby pochodzące z: Chin, Hongkongu, Korei Południowej, Włoch, Iranu i Japonii. Dotyczy to także osób, które przebywały w tych krajach w ostatnich 14 dniach.

Decyzje dotyczące przesunięcia lub odwołania innych wydarzeń niż wskazanych powyżej powinny następować na podstawie analizy potencjalnych decyzji uczestników oraz prelegentów. "Ze względu na ograniczenia w zakresie mobilności mogą zachodzić sytuacje, w których osoby, które deklarowały uczestnictwo w danym wydarzeniu będą decydowały się na rezygnację" - czytamy w komunikacie rektora UW.

Władze rektorskie Uniwersytetu Warszawskiego rekomendują też ograniczenie do niezbędnego minimum imprez o charakterze wewnętrznym (ogólnouczelnianych, wydziałowych, sportowych itp.) organizowanych przez poszczególne jednostki Uniwersytetu Warszawskiego. Dotyczy to w szczególności wydarzeń gromadzących liczne grono uczestników.

Zalecają też "ograniczenie mobilności zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dotyczy to wszystkich grup pracowników Uniwersytetu Warszawskiego".

Władze Uniwersytetu Warszawskiego - zapewniono w komunikacie - w ramach współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, pozostają w bezpośrednim kontakcie z członkami specjalnego zespołu ekspertów w zakresie wirusologii, jaki został powołany przez rektora Mirosława Wielgosia. Jego zdaniem jest stałe monitorowanie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa. (PAP)