Sejmowa komisja zdrowia obradowała w poniedziałek nad rządowym projektem ustawy związanej z zagrożeniem koronawirusem. Komisja przyjęła projekt z szeregiem poprawek, zgłoszonych zarówno przez posłów PiS, jak i przez posłów opozycji.

Podczas posiedzenia komisji ws. rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych rozpatrywane miały być także dwa poselskie projekty ustawy ws. zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, złożone przez posłów Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy, jednak posłowie ugrupowań wycofali je, argumentując, że rządowy projekt pokrył się z założeniami zgłaszanymi w ich projektach.

Poprawki zgłaszali m.in. posłowie PiS Tomasz Latos i Bolesław Piecha, posłanka Lewicy Marcelina Zawisza, a także posłanka Koalicji Obywatelskiej Paulina Henning-Kloska.

W trakcie procedowania projektu przez komisję w całości wykreślony został art. 13, który mówił, że "Skarb Państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie" koronawirusa.

Reklama

Jak powiedział PAP przewodniczący komisji Tomasz Latos, "to bardzo ważne i to ewenement, że udało się doprowadzić do sytuacji, w której mimo burzliwej dyskusji, mimo wielokrotnego zabierania głosu przez posłów, udało się wypracować konsensus". Zauważył, że "ostatecznie ustawę poparli prawie wszyscy".

Reklama

Latos podkreślił również, że "współpraca była na takim poziomie, że zarówno poprawki PiS-u popierała opozycja, jak i PiS popierał część poprawek zgłaszanych i przez KO i przez Lewicę". "Opozycja często w swoich poprawkach robiła krok wstecz, żeby ten projekt było dopracowany i my też robiliśmy" - zauważył Latos.

Spośród kilkunastu przyjętych na komisji poprawek przewodniczący wskazał m.in. na poszerzenie kompetencji wojewodów w sytuacjach ekstremalnych, gdy trzeba np. wymusić skorzystanie ze środków m.in. transportu, będących w rękach innych, niż publiczne. W ramach poprawek przyjęto również zmianę zawieszającą prawo budowlane, tak, żeby było można przystosować szpitale poprzez umieszczenie w nich większej ilości łóżek, niż było to pierwotnie przewidziane w placówce ochrony zdrowia.

Doprecyzowane zostały także przepisy dotyczące opieki nad dziećmi w sytuacji, gdy żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkoła zostały zamknięte z powodu koronawirusa.

Do tego punktu Paulina Henning-Kloska zgłosiła poprawkę, która dotyczyła rozszerzenia projektu ustawy, mówiącego o wypłacie 100 proc. zasiłku dla opiekuna, zamiast obowiązującej stawki. Poprawka została odrzucona i zgłoszona jako wniosek mniejszości.

Inna przyjęta poprawka przewidywała ustalenie maksymalnych cen wyrobów medycznych, takich jak rękawiczki czy fartuchy.

Jak podkreślał Latos, dzięki poprawkom do wielu zapisów ustawy zostały wprowadzone ograniczenia czasowe. "Np. zapis o dodatkowych uprawnieniach związanych z ograniczeniem rygorystycznych kontroli na lotniskach dla służb medycznych zostało ograniczonych do 180 dni i to była poprawka Lewicy" - powiedział. Dodał, że niektóre zapisy projektu ustawy, zgodnie z poprawkami, będą obowiązywały przez rok, a niektóre mają zostać wprowadzone na stałe.

Przyjęto także kilka poprawek technicznych dotyczących m.in. zamiany niektórych wyrażeń.

Projektowana ustawa określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym zadania organów administracji publicznej, uprawnienia i obowiązki świadczeniobiorców, świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium RP. Projekt przewiduje m.in., że pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi pracę zdalną.

W uzasadnieniu projektu napisano, iż "przedkładane regulacje wychodzą naprzeciw wszystkim sytuacjom, w których narasta zagrożenie epidemii i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych u ludzi i wprowadzają niezbędne mechanizmy działania".

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w środkowych Chinach. Od 31 grudnia 2019 r. do 1 marca br. zanotowano ponad 87 tys. potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym blisko 3 tys. zgonów. Główny Inspektorat Sanitarny odradza podróże m.in. do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.