Sejm w środę, po godz. 10 rozpoczął dwudniowe posiedzenie; posłowie przeprowadzą m.in. drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na 2020 rok, mają też rozpatrzeć wniosek Koalicji Obywatelskiej ws odwołania szefa MSWiA i koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego.

Głosowanie w sprawie tegorocznego budżetu ma się odbyć w najbliższy piątek - na kolejnym posiedzeniu.

Ministerstwo Finansów przewiduje, że zarówno dochody budżetu państwa, jak i wydatki w tym roku mają wynieść po ok. 435,3 mld zł. Tym samym w tegorocznym budżecie ma nie być deficytu. Założono, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc., a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc. MF zapewnia, że projekt budżetu na 2020 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

Rząd zaznacza, że projektowany budżet przewiduje środki m.in. na: rozszerzony program Rodzina 500 plus (w 2020 r. przeznaczone będzie 39,2 mld zł); tzw. trzynastki dla emerytów i rencistów; podwyższony od 1 listopada 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny oraz podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.; wypłatę 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, w ramach programu "Dobry start"; wypłatę świadczenia 4000 zł związanego z programem "Za życiem"; program "Mama4+"; waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2 proc. wraz z gwarantowaną minimalną podwyżką 70 zł. Wzrosnąć ma również najniższa emerytura do 1200 zł.

Posłowie przeprowadzą też pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Projekt dotyczy wykorzystania polityki fiskalnej jako narzędzia walki z nadwagą i otyłością przez nałożenie opłaty na napoje z dodatkiem cukrów oraz środków spożywczych zawierających te substancje.

Podczas tego posiedzenia posłowie mają też rozpatrzeć wniosek Koalicji Obywatelskiej w sprawie odwołania szefa MSWiA i rządowego koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. KO zarzuca mu m.in. "dewastowanie" i "wprowadzanie patologii" w specłużbach. We wniosku mowa jest m.in. o niewywiązywaniu się służb z obowiązków w zakresie ochrony bezpieczeństwa państwa (wspomniane są sprawy oświadczeń majątkowych szefa NIK Mariana Banasia oraz domniemanych nieprawidłowości w nadzorze nad funduszem operacyjnym CBA).

W uzasadnieniu wniosku napisano też o oskarżeniach, jakie w stosunku do Kamińskiego (szefa CBA w latach 2006-2009) sformułował w styczniu jego b. podwładny Tomasz Kaczmarek - "agent Tomek" (chodziło o rzekome naciski przy okazji operacji, która miała wykazać ukryty majątek b. prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego).

Posłowie mają też podczas tego posiedzenia Sejmu zdecydować o losie noweli ws. rekompensaty w wysokości 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia; Senat chce jej odrzucenia, a także zdecydować ws. poprawek Senatu do ustawy dot. trzynastych emerytur i rent. Najważniejsza z nich wykreśla przepisy wskazujące, że "trzynastki" będą wypłacane z Funduszu Solidarnościowego.

Sejm wysłucha też informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2018 roku. Prezes TK Julia Przyłębska nie przyszła na wtorkowe posiedzenie połączonych sejmowych komisji. Biuro prasowe Trybunału poinformowało PAP, że Przyłębskiej nie będzie też na posiedzeniu plenarnym Sejmu.