Można oczekiwać, że w najbliższych latach banki będą skupiały się na gospodarstwach domowych - ocenia Narodowy Bank Polski w raporcie "Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2018 r.".

"Można oczekiwać, że w obliczu rosnących obciążeń zewnętrznych banków w najbliższych latach banki będą dążyć do zwiększenia udziału pozycji charakteryzujących się wyższą dochodowością, w tym w szczególności kredytów konsumpcyjnych. Przy stosunkowo niskim popycie na kredyt ze strony przedsiębiorstw, nawet w momencie wzrostowej fazy cyklu gospodarczego, można oczekiwać, że w najbliższych latach banki będą skupiały się na gospodarstwach domowych" - napisano w opublikowanym w piątek raporcie.

Bank centralny poinformował też, że wartość walutowych kredytów mieszkaniowych powinna obniżać się w dotychczasowym tempie, a sytuacja zdecydowanej większości gospodarstw domowych, które zaciągnęły kredyty walutowe, jest dobra. W raporcie dodano, że odporność gospodarstw domowych na potencjalne szoki kursowe pozostaje wysoka.

NBP ocenił też, że w ramach dążenia do utrzymania poziomu zyskowności banki mogą również w dalszym ciągu optymalizować podstawę opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych poprzez zwiększanie zaangażowania w skarbowe papiery wartościowe.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski