Wyzwania stojące na drodze do zrównoważonego rozwoju gospodarczego będą głównym tematem IV edycji spotkania, które odbędzie się 19–20 listopada w Krakowie. Przedstawiciele władz, organizacji samorządowych, naukowcy i biznesmeni będą zastanawiać się nad tym, jak przezwyciężyć kryzys wartości i materialistyczne podejście do ekonomii w dobie konsumpcjonizmu.
Istotnym zagadnieniem staje się gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), polegająca na ograniczeniu powstawania odpadów, wielokrotnym wykorzystywaniu wcześniej wyprodukowanych dóbr czy oszczędzaniu energii. – Ta koncepcja ma szansę stać się jedną z głównych terapii pogodzenia rosnącej konsumpcji i rozwoju gospodarczego z ograniczonymi zasobami Ziemi, przywracając równowagę i jej ogólną dobrą kondycję, w tym stan klimatu i bioróżnorodność – twierdzi Agata Czachórska, Circular IKEA Project Manager.