Sejmowa komisja infrastruktury zaproponowała w pierwszym czytaniu w Sejmie, aby przepisy dotyczące jazdy "na suwak" i "korytarzy życia" weszły w życie po 21 dniach od dnia ogłoszenia, a nie jak to planowano wcześniej - od 1 listopada tego roku.

Przewodniczący komisji Jerzy Polaczek (PiS) tłumaczył taką zmianę obecnym harmonogramem prac Sejmu.

"Z uwagi na kalendarz prac parlamentarnych obecnej kadencji, konieczność zapewnienia odpowiednich terminów na dokonanie tych czynności, w szczególności zapewnienie panu prezydentowi podpisania ustawy w konstytucyjnym terminie, proponuję rezygnację z propozycji wejścia w życie ustawy na dzień 1 listopada i wprowadzenie nowego terminu 21 dni od ogłoszenia" - powiedział Polaczek.

Wcześniej rząd proponował, aby przepisy weszły w życie 1 listopada w zakresie regulacji dotyczących tworzenia "korytarzy życia", natomiast w zakresie regulacji dotyczących tzw. "jazdy na suwak" po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z projektem, w razie zwiększenia natężenia ruchu utrudniającego przejazd pojazdów uprzywilejowanych, szczególnie ratowniczych, kierujący poruszający się drogą z dwoma pasami ruch w tym samym kierunku, będą mieli obowiązek zjechać odpowiednio jak najbliżej lewej i prawej krawędzi jezdni.

Z kolei na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu będzie obowiązany do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa, a poruszający się pasami sąsiednimi będą obowiązani do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi swoich pasów.

Proponowane zmiany przewidują też, że w przypadku, gdy nie istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy pasem ruchu na jezdni z więcej niż jednym pasem w tym samym kierunku jazdy z powodu wystąpienia utrudnienia na tym pasie lub zanikania tego pasa, kierujący pojazdem poruszającym się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany umożliwić kierującemu pojazdem znajdującym się na takim pasie ruchu zmianę tego pasa na sąsiedni. Manewr zmiany pasa ruchu powinien następować w sposób pojedynczy i naprzemienny.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski