Na piątek 2 sierpnia wyznaczony został termin podjęcia uchwały przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w sprawie ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 26 maja br. - przekazał w poniedziałek zespół prasowy SN.

Wcześniej w poniedziałek SN rozpoznał ostatni spośród wniesionych protestów wyborczych. SN uznał zasadność tego protestu w zakresie niezapieczętowania po zakończeniu wyborów przez jedną z komisji wyborczych w Łomiankach opakowania zbiorczego zawierającego karty do głosowania - przy czym naruszenie to nie miało wpływu na wynik wyborów.

W sumie do SN wpłynęło 59 protestów przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego. SN za zasadne - ale bez wpływu stwierdzonych nieprawidłowości na wynik wyborczy - uznał osiem, z kolei pięć uznał za niezasadne, resztę zaś pozostawiono bez dalszego biegu, wydano zarządzenia o ich zwrocie lub umorzono postępowanie.

"Termin posiedzenia SN w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w celu podjęcia uchwały w przedmiocie ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 26 maja został wyznaczony na 2 sierpnia o godz. 12.00. Posiedzenie SN będzie jawne" - powiedział PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

Orzeczenie wyda SN w składzie prezes Izby sędzi Joanny Lemańskiej oraz sędziów Marka Dobrowolskiego i Pawła Księżaka. Dotychczas o ważności wyborów SN orzekał w składzie całej Izby, ale na skutek ostatnich nowelizacji m.in. Kodeksu wyborczego, do tego typu spraw zaczęto stosować zasady ogólne, a to oznacza skład trzech sędziów. W Sejmie jest obecnie procedowany projekt noweli Kodeksu wyborczego, który ma powrócić do zasady orzekania o ważności wyborów przez całą Izbę SN.

Rozpoznawanie protestów wyborczych SN rozpoczął 24 czerwca. Należy to do kompetencji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

Protesty przeciwko ważności wyborów do PE z 26 maja br. wnosiło się na piśmie do SN w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw RP. Ostatnim dniem, w którym można było złożyć protest przeciwko ważności tegorocznych wyborów do PE, był wtorek 4 czerwca. Część protestów spływała do SN pocztą w kolejnych dniach.

Na rozpoznanie wszystkich protestów SN miał czas do 26 sierpnia br., kiedy upływa termin na podjęcie uchwały w przedmiocie ważności tegorocznych wyborów do PE. Uchwałę sąd podejmuje na podstawie opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów oraz sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW.

Po wyborach do PE w 2014 r. SN rozpoznał 64 protesty. Zarzuty okazały się wtedy zasadne w przypadku 13 protestów, ale SN uznał, że stwierdzone wówczas nieprawidłowości nie miały wpływu na wynik wyborów.