Wreszcie realizowana jest polityka sprawiedliwego dzielenia dóbr - podkreślił w piątek prezydent Andrzej Duda. Wyraził nadzieję, że dzięki mądrej gospodarce finansowej, rzetelnemu zbieraniu podatków, będą mogły być realizowane kolejne świadczenia społeczne i ich podwyższanie.

Prezydent podkreślił podczas spotkania z mieszkańcami Szczecinka (zachodniopomorskie), że obecnie Polska staje się państwem coraz zamożniejszym, "ale przede wszystkim w wyniku działań politycznych dzieje się to, co od dawna było nam tak bardzo potrzebne: wreszcie wprowadzany jest rzeczywiście ustrój społecznej gospodarki rynkowej, który był zadeklarowany w konstytucji, ale którego przez lata tak naprawdę nie było"

"Nie była realizowana podstawowa zasada społecznej gospodarki rynkowej, jaką jest sprawiedliwy podział dóbr w społeczeństwie. Władza ma obowiązek sprawiedliwego dzielenie dóbr" - podkreślił prezydent. Zaznaczył, że chodzi o dobra pochodzące przede wszystkim z pracy obywateli, z podatków.

"A więc po pierwsze (chodzi o to), żeby te podatki były płacone, a po drugie, żeby te podatki nie były kradzione, żeby rzeczywiście przychodziły do budżetu państwa i żeby były mądrze dzielone na rzeczywiste społeczne potrzeby" - mówił Andrzej Duda.

Podkreślił, że realizowana dzisiaj polityka, to jest "wreszcie polityka sprawiedliwego dzielenia dóbr". Wskazał w tym kontekście na program 500+, który - jak mówił - jest realizowany "z założeniem, że polska rodzina jest odpowiedzialna i wie, w jaki sposób wykorzystać te środki". "Otrzymuje po prostu środki finansowe, żywą gotówkę, po to, aby mogła ją zrealizować na swoje potrzeby, przede wszystkim na potrzeby dzieci. Cieszę się ogromnie, że polskie rodziny w taki właśnie mądry sposób tymi pieniędzmi gospodarują" - powiedział prezydent.

Wskazał, że także program Mieszkanie+ "wreszcie, nie bez problemów, bo i problemy są i to często poważne, z realizacją zobowiązań, ale rusza". "Mam nadzieję, że już niedługo będą rzeczywiście tysiące mieszkań zbudowanych w ramach tego programu dostępnych przede wszystkim dla młodych ludzi" - dodał.

Prezydent przypomniał ponadto, że w tym roku zostało wypłacone dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów. Jak mówił, wypłacone raz, kosztowało w skali kraju 11 mld zł. "Nie jest to więc taka prosta sprawa, to są rzeczywiście wielkie pieniądze, ale mam nadzieję, że dzięki mądrej gospodarce finansowej, dzięki mądrej gospodarce podatkowej, rzetelnemu zbieraniu tych podatków, że wreszcie nie pozwala się ich rozkradać, jak to było do niedawna, będą mogły być realizowane kolejne świadczenia i ich podwyższanie" - powiedział Andrzej Duda.