W przyjętej w czwartek agendzie strategicznej Unii Europejskiej na najbliższe pięć lat ujęliśmy kluczowe dla Polski tematy, w tym pogłębianie wspólnego rynku - podkreślił przed rozpoczęciem drugiego dnia unijnego szczytu w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu ocenił w piątek, że wkład Polski w agendę strategiczną, czyli wytyczne dla nowej KE i instytucji unijnych, był jednym z "najbardziej detalicznych".

"Ujęliśmy tam takie wartości jak pogłębianie wspólnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem swobody świadczenia usług, tak aby nasze firmy transportowe, nasze firmy budowlane nie były więcej dyskryminowane" - mówił Morawiecki. "Ujęliśmy również sprawiedliwą transformację ekologiczną, czyli to wszystko, o czym dyskutowaliśmy ładnych parę godzin i o czym mówiłem, że my chcemy najpierw bardzo szczegółowych rozwiązań, zanim przyjmiemy na siebie dodatkowe strategiczne cele klimatyczne" - dodał.

Podczas czwartkowego szczytu UE zapisy wniosków końcowych, które mówiły o dojściu UE do neutralności klimatycznej do 2050 r., zostały zablokowane przez Polskę i kilka innych państw unijnych. Według nieoficjalnych informacji oprócz Polski były to: Czechy, Estonia i Węgry.

Reklama

Wśród pozostałych kwestii ujętych w agendzie strategicznej Morawiecki wymienił potwierdzenie ustaleń szczytu z ubiegłego roku w sprawie migracji, zgodnie z którymi nie obowiązuje przymusowa relokacja uchodźców.

Reklama

Premier wspomniał również o zawarciu w agendzie spraw równowagi, rozwoju i polityki przemysłowej, co - jak dodał - jest istotne z perspektywy wzrostu gospodarczego. "Bardzo nam zależy, żeby tworzyć w UE wspólny rynek, który będzie służył konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw" - podkreślił szef polskiego rządu.

Agenda strategiczna, czyli nowy program strategiczny na lata 2019-2024, została przyjęta jako załącznik do konkluzji trwającego od czwartku unijnego szczytu.

W agendzie podkreślono m.in. szybkie tempo zachodzących na świecie zmian i zadeklarowano, że w ciągu najbliższych pięciu lat UE "może wzmocnić i wzmocni" swoją rolę.

"Będziemy działać wspólnie, w sposób zdecydowany i ukierunkowany, opierając się na naszych wartościach i mocnych stronach naszego europejskiego modelu" - zadeklarowali unijni liderzy.

W agendzie wyznaczono priorytety, w tym: ochronę obywateli i swobód, rozwijanie silnej i prężnej bazy gospodarczej, budowanie neutralnej klimatycznie, ekologicznej, sprawiedliwej i socjalnej Europy oraz promowanie europejskich interesów i wartości na scenie światowej.

Unijni liderzy wśród wspólnych dla państw członkowskich wartości wymienili praworządność, zapewnienie integralności terytorium UE, skuteczną ochronę granic zewnętrznych oraz walkę z terroryzmem, cyberatakami i dezinformacją.

Ponadto szefowie państw i rządów podkreślili znaczenie jednolitego rynku, konieczność wspierania rozwoju i innowacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zadeklarowano także potrzebę pogłębiania współpracy z instytucjami międzynarodowymi, w tym ONZ i NATO.