Minister środowiska Henryk Kowalczyk wraz z wiceszefową MŚ Małgorzatą Golińską złożyli wizytę na Białorusi; rozmowy dotyczyły m.in. współpracy ws. Puszczy Białowieskiej - poinformował w piątek resort środowiska.

Wizyta polskiej delegacji trwała od 30 do 31 maja.

Ministerstwo poinformowało w komunikacie, że wizyta miała na celu rozwój polsko-białoruskich relacji dwustronnych w trzech kluczowych obszarach: ochrony Puszczy Białowieskiej, procedury ocen oddziaływania na środowisko oraz wspólnych zasobów wodnych.

Jak wyjaśniono, Kowalczyk i Golińska odwiedzili Park Narodowy Białowieżskaja Puszcza wspólnie z delegacją Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Białorusi. Szefostwo polskiego resortu środowiska spotkało się z białoruskim ministrem Andriejem Chudykiem oraz wiceministrem Andrejem Chmielem. Spotkanie dotyczyło współpracy Białowieskiego Parku Narodowego z Parkiem Narodowym Białowieżskaja Puszcza oraz prac polsko-białoruskiej Komisji do spraw współpracy w dziedzinie ochrony środowiska.

"Dzisiejsze spotkanie pokazuje, że współpraca z Białorusią ma dla nas wymiar współpracy dobrosąsiedzkiej, co podkreślamy w czasie prac polsko-białoruskiej Komisji do spraw współpracy w dziedzinie ochrony środowiska. Współpraca Białowieskiego Parku Narodowego z Parkiem Narodowym Białowieżskaja Puszcza ma charakter ścisły i stały, a wymiana informacji między parkami, w zakresie zarządzania obydwoma obiektami, odbywa się na podstawie prawa krajowego" - powiedział cytowany w komunikacie minister Henryk Kowalczyk.

MŚ poinformowało, że podczas spotkania wiceminister Małgorzata Golińska podkreśliła, że bardzo istotna i perspektywiczna jest współpraca polsko-białoruska szczególnie w zakresie ochrony środowiska. "Nasza współpraca charakteryzuje się zrozumieniem i wzajemną pomocą w rozwiązywaniu problemów dotyczących ochrony oraz zrównoważonego użytkowania Parku Narodowego Puszcza Białowieska" – mówiła.

Resort dodał, że drugiego dnia wizyty na Białorusi minister Kowalczyk spotkał się w Grodnie z gubernatorem Obwodu Grodzieńskiego Władimirem Kravcovem oraz odwiedził Polską Macierz Szkolną na Białorusi. Na zakończenie wizyty w Grodnie delegacja resortu środowiska spotkała się przedstawicielami mniejszości polskiej na Białorusi.