Zwolnienie z takich opłat to główny cel nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Za przyjęciem jej bez poprawek opowiedziało się 81 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przyjęte rozwiązania przewidują, że pobyt dla rodziców i opiekunów przy chorych dzieciach i osobach niepełnosprawnych w stopniu znacznym w placówkach będzie bezpłatny. Minister zdrowia Łukasz Szumowski wyjaśniał w przeszłości, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie to refinansował w "pewnej stawce". Nowe przepisy - jak zapowiada szef MZ - mają zacząć obowiązywać od lipca.

W myśl obowiązujących teraz przepisów, jeśli przebywanie osób bliskich przy pacjencie powoduje dla szpitala dodatkowe koszty (związane z korzystaniem z łóżka, pościeli, odzieży ochronnej, mediów i wyżywienia), to ponosi je – jeśli chodzi o dziecko – przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun).

Reklama

Szpital może, ale nie musi pobierać opłat. W części placówek dyrektorzy rezygnowali z opłat, ale w niektórych je pobierali, co – jak akcentowało Ministerstwo Zdrowia - przy dłuższym pobycie mogło stanowić obciążenie dla rodziców.

Przepisy nie przewidują możliwości pobierania opłaty za samą obecność, ponieważ nie zawsze powoduje ona koszty dla podmiotu leczniczego. W praktyce rodzice muszą się dostosować do ustalanych przez dyrekcje zasad przebywania i nocowania w placówce. W mediach pojawiają się doniesienia o konieczności uiszczania opłat – często zryczałtowanych – m.in. za spanie na leżaku czy korzystanie z krzesła. Notowane są przypadki pobierania opłat za ładowanie telefonu komórkowego, używanie czajnika elektrycznego lub lodówki w pomieszczeniu socjalnym albo za korzystanie z ciepłej wody w łazience.

Zgodnie z nowymi przepisami podmioty lecznicze nie będą miały prawa pobierać opłat od rodziców lub opiekunów za pobyt z dzieckiem albo osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym w szpitalu lub w innym zakładzie leczniczym.(PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl