Ponadto ministrowie będą też debatować m.in. nad projektem zmian w przepisach o pracowniczych planach kapitałowych, który powstał w resorcie inwestycji i rozwoju. Wysłuchają ponadto informacji pt. „Fundusze europejskie na półmetku. Podsumowanie połowy okresu programowania 2014-2020”.

Projekt dotyczący przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach zapowiedzieli na lutowej konwencji PiS prezes partii Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki w ramach pięciu propozycji programowych, tzw. nowej piątki PiS. Wśród nich znalazły się także: rozszerzenie świadczenia 500 plus także na pierwsze dziecko, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, obniżenie PIT do 17 proc. i podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, a także "trzynastka" dla emerytów.

Jak napisano w Ocenie Skutków Regulacji, przepisy projektowanej ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych wzmacniają rolę organizatorów publicznego transportu zbiorowego, dając im realne możliwości planowania i organizacji autobusowego publicznego transportu zbiorowego na ich obszarze.

Według projektu, organizatorzy samodzielnie będą podejmowali decyzję o liniach komunikacyjnych, na których będą realizowane przewozy o charakterze użyteczności publicznej oraz liniach komunikacyjnych obsługiwanych na zasadach komercyjnych na podstawie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób.

Z Oceny Skutków Regulacji wynika, że wpływ ustawy na sektor finansów publicznych w ciągu 10 lat jest szacowany na 9,6 mld zł.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej będzie utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rząd zajmie się również projektem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym. Przewiduje ona wprowadzenie możliwości przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych pojazdów użytkowych w mobilnych stacjach i w wyznaczonych punktach. Projekt ustawy ma na celu implementację unijnej dyrektywy, a proponowane zmiany mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z pojazdów.

Ministrowie omówią także projekt nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dokument ma na celu przyjęcie przepisów UE dotyczących m.in. nadzoru i zarządzania oraz organizacji instytucji pracowniczych programów emerytalnych, ułatwienie mobilności pracowników między państwami członkowskimi UE, uregulowanie zasad działalności transgranicznej IORP oraz ułatwienie koordynacji praktyk nadzorczych Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Ponadto ministrowie zajmą się projektem zmiany ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2. Nowelizacja ma dostosować krajowe regulacje do nowych przepisów europejskich oraz zapewnić finansowanie systemu zarządzania emisjami.

Rząd zajmie się ponadto projektem nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw. Regulacja zakłada m.in. doprecyzowanie przepisów dotyczących realizacji zleceń na wyroby medyczne. Projekt przewiduje także zmiany w przepisach dot. wdrożenia systemu TOPSOR zarządzającego obsługą pacjentów w szpitalnych oddziałach ratunkowych. (PAP)

autor: Rafał Białkowski, Maciej Zubel