Po godz. 21.30 w czwartek w Sejmie rozpoczęło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy autorstwa PiS o Sądzie Najwyższym, który wcześniej wraz z autopoprawką przyjęła sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka.

W związku z autopoprawką złożoną w czwartek przez posła PiS Marka Asta, komisja zdecydowała o zmianie tytułu projektu na: "Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych".

Projekt nowelizacji ustawy o SN, autorstwa PiS, został opublikowany na stronie Sejmu w ubiegły czwartek. Pierwotnie przewidywał on, że decyzje o uchyleniu immunitetu sędziów m.in. sądów powszechnych w pierwszej i drugiej instancji, miałaby podejmować Izba Dyscyplinarna SN. Projekt zakładał również, że gdyby Zgromadzeniu Ogólnemu sędziów SN nie udało się wyłonić dla prezydenta pięciu kandydatów na I prezesa SN, to prezydent wybierałby go spośród wszystkich sędziów tego sądu. Ponadto nie byłoby już możliwości wnoszenia odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa zawierających wnioski o powołanie przez prezydenta wyłonionych kandydatów na sędziów SN.

Zgodnie z przepisem przejściowym, zawartym w projekcie nowelizacji, postępowania toczące się w związku z odwołaniami od uchwał KRS w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie planowanej nowelizacji, podlegałyby umorzeniu.

W czwartek autopoprawkę wprowadzającą zasadnicze zmiany do projektu złożył Marek Ast (PiS). Poprawka ta wykreśla z projektu zapis dot. wyboru I prezesa SN przez prezydenta oraz zapis o kompetencji Izby Dyscyplinarnej SN ws. uchylania immunitetu sędziom. W projekcie pozostał przepis dotyczący odwołań od uchwał KRS z kandydaturami na sędziów SN. W poprawce zaznaczono też, że projekt noweli ostatecznie zmierza do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 marca br.

TK orzekł wówczas, że przepisy, na podstawie których Sejm dokonuje wyboru sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa, są zgodne z konstytucją. Jednocześnie uznał, że niekonstytucyjny jest przepis umożliwiający odwołanie się do NSA od uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie sędziów Sądu Najwyższego.(PAP)

autorzy: Mateusz Mikowski, Sonia Otfinowska