Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyjaśniła, że raport został opracowany na podstawie planów finansowych banków komercyjnych na 2019 rok. Analiza uwzględnia odpowiedzi banków, których udział w aktywach sektora na koniec ub.r. wyniósł łącznie 88,9 proc.

Zgodnie z raportem opublikowanym na stronach Komisji, banki komercyjne planują stabilny rozwój akcji kredytowej w tym roku, czego przejawem jest wzrost należności gospodarstw domowych o 5,2 proc. Zamierzają ponadto intensywnie rozwijać portfel kredytów konsumpcyjnych, o 11,5 proc.

W przypadku kredytów na mieszkania banki prognozują wzrost portfela o 2,4 proc. (przy wzroście kredytów mieszkaniowych w złotówkach o 7,6 proc. i spadku kredytów we frankach szwajcarskich o 10,7 proc.).

Banki komercyjne planują ponadto bardziej kredytować przedsiębiorstwa (o 7,5 proc.), przy czym rok temu szacunki te były wyższe o ponad 5 p.p. od ostatecznego wykonania. Jak dodano, pożyczki dla sektora MŚP mają wzrosnąć o 6,9 proc., a dla dużych firm o 8,1 proc.

W analizie poinformowano, że banki komercyjne przewidują, że ich wynik netto wzrośnie o 11,4 proc. w porównaniu do 2018 roku. Jednocześnie w br. planują one wzrost wyniku odsetkowego o 11,3 proc., a wyniku z tytułu opłat i prowizji o 11,2 proc. Koszty administracyjne mają zwiększyć się o 5,6 proc. (PAP)

autor: Michał Boroń