TFI PZU wystąpiło do Polskiego Funduszu Rozwoju o wpis do ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) - poinformowała w piątek na stronie Grupa PZU.

"Po uzyskaniu wpisu przedstawimy atrakcyjną ofertę wsparcia dla pracodawców przy tworzeniu PPK i oszczędzania dla ich pracowników" - zadeklarował cytowany w komunikacie Marcin Żółtek, odpowiedzialny w Grupie PZU za Pracownicze Plany Kapitałowe.

PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, został kilka dni temu wpisany do sądowego rejestru funduszy inwestycyjnych. Obejmuje osiem subfunduszy tzw. zdefiniowanej daty, które dostosowują inwestycje do wieku oszczędzającego.

"Chcemy zaoferować pracodawcom kompleksową pomoc przy zawieraniu umów o prowadzenie i zarządzanie PPK, przy ich wdrażaniu i prowadzeniu na co dzień, a pracownikom bezpieczeństwo oszczędności i ich pomnażanie. Czekamy na wpis do ewidencji prowadzonej przez PFR, by móc przedstawić kompleksową ofertę" - dodał Żółtek.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wprowadza ona dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Pierwsza tura "wejścia do systemu" dotyczy największych pracodawców, zatrudniających 250 osób lub więcej i odbędzie się już 1 lipca br.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA) to – pod względem wartości zarządzanych aktywów – jedno z największych towarzystw inwestycyjnych w Polsce. Działa od 1999 roku; jest częścią grupy PZU.

TFI PZU zarządza kwotą prawie 20 mld złotych. W ofercie TFI PZU znajduje się 16 funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych: cztery fundusze otwarte i 12 funduszy zamkniętych oraz inne produkty inwestycyjne. (PAP)

autor: Michał Boroń