Nauczyciele z III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kaliszu nie mogą przystąpić w poniedziałek do strajku z przyczyn proceduralnych. Wystosowali list otwarty, adresowany do pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych kaliskich szkół i przedszkoli.

„Pragniemy odnieść się do zaistniałej sytuacji związanej z niemożnością zorganizowania strajku zaplanowanego na 8 kwietnia br. w III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Na wstępie wszystkich państwa serdecznie przepraszamy za to, co się wydarzyło” - napisali.

Grono pedagogiczne informuje, że zaistniała sytuacja jest związana z uchybieniem proceduralnym, o którym dowiedzieli się dopiero w piątek, 5 kwietnia.

„Uchybienie dotyczy niepodpisania protokołu mediacyjnego, wymaganego w procedurze rozwiązywania sporów zbiorowych. Gdyby nauczyciele przystąpili do strajku, byłby on wówczas nielegalny, co mogłoby skutkować postępowaniami dyscyplinarnymi i odpowiedzialnością karną, a w dalszej konsekwencji pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu” – poinformował PAP prezes kaliskiego oddziału ZNP w Kalisz Jacek Michalski.

Nauczyciele Kopernika informują, że zostali postawieni przed faktem i zmuszeni do odstąpienia od strajku, „co jest sprzeczne z naszą wcześniejszą decyzją. Całym sercem jesteśmy z Wami, solidaryzujemy się ze strajkującymi i wspieramy Was w każdej możliwej formie” – napisali.

Przed gmachem liceum pojawił się napis wspierający strajk nauczycieli przez uczniów: „Wspieramy nauczycieli i pracowników szkoły”.

W poniedziałek w Kaliszu do strajku przystąpiły łącznie 34 placówki oświatowe spośród 49.

W strajku udziału nie wezmą: Przedszkola nr 1, 9, 12, 18, 19, 28 i 30, Młodzieżowy Dom Kultury, Państwowa Szkoła Muzyczna, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Zespoły Szkolno-Przedszkolne nr 2 i 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, szpitalna Szkoła Podstawowa nr 20 oraz III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika.

Jak poinformował PAP Jacek Michalski, na czas akcji protestacyjnej nauczyciele będą obecni w szkołach, ale nie będą wykonywali obowiązków służbowych.

Natomiast wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek poinformował, że na okres strajku w kilkunastu lokalizacjach w całym mieście mają odbywać się zajęcia artystyczne, rekreacyjne i sportowe. Dowiezienie dzieci na miejsce leży w gestii rodziców.

Informacja o planowanych zajęciach na czas strajku została opublikowana na stronie www.kalisz.pl a także przesłana do szkół.