Za projektem nowelizacji ustawy o ewidencji ludności głosowało 281 posłów, 127 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej Sejm odrzucił poprawki opozycji, które zakładały m.in. by gminy realizowały zadania związane z udostępnianiem danych z rejestru PESEL w zakresie wniosków podmiotów publicznych, natomiast w zakresie podmiotów prywatnych w dalszym ciągu to zadanie obsługiwałoby Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

Druga poprawka zakładała, że ustawa weszłaby w życie po trzech miesiącach od dnia jej ogłoszenia. Intencją proponowanej poprawki - jak wskazywał klub PO-KO - było umożliwienie gminom przygotowania się do zmian.

Zgodnie z przyjętą regulacją to gminy będą udostępniały dane jednostkowe z rejestru PESEL, a nie - jak do tej pory - szef MSWiA. Według projektodawców - ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji - zmiana przyspieszy pozyskiwanie danych istotnych m.in. w sprawnym przebiegu postępowania sądowego.

Poseł sprawozdawca Edward Siarka (PiS) przedstawiając podczas drugiego czytania zwracał uwagę, że w obecnym stanie prawnym udostępnianie danych osobowych odbywa się na poziomie centralnym - z ogólnopolskiego rejestru PESEL, oraz na poziomie gminnym - z rejestru mieszkańców. Zaznaczył, że zgodnie z nowelizacją wyłączną właściwość do udostępniania danych z rejestru PESEL będzie miał organ gminy.

"To gmina w nowym rozwiązaniu prawnym, proponowanym przez rząd i przez komisję, będzie mogła udostępniać dane, a wniosek o dane z rejestru będzie można składać w dowolnym organie gminy na terenie Polski" - mówił Siarka.

Do tej pory wniosek o udostepnienie danych z lokalnego rejestru mieszkańców nie mógł być w pełni zrealizowany w przypadku, gdy poszukiwana przez wnioskodawcę osoba nie była aktualnie zameldowana na terenie gminy, do której wpłynął wniosek. W takim przypadku - jak wskazywali posłowie - gmina mogła jedynie w odpowiedzi poinformować wnioskodawcę o możliwości uzyskania takich danych z rejestru PESEL, co powodowało konieczność ponownego wnioskowania do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Zgodnie z nowelą wniosek o dane jednostkowe będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.

Wiceszef MSWiA Paweł Majewski podczas drugiego czytania podkreślał, że proponowana zmiana jest neutralna dla budżetu. "Pieniądze, które były przeznaczane na to zadanie w Centrum Personalizacji Dokumentów, zostaną przekazane wojewodom" - powiedział. To oni będą przekazywać je dalej do gmin poprzez dotacje celowe.

Majewski zaznaczał również, że samorządy są przygotowane do nowych zadań. Dodał, że jesienią ubiegłego roku projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu.

Dodał, że w 2017 roku organy gmin - jeśli chodzi o wnioski podmiotów prywatnych - zrealizowały ponad 147 tys. wniosków, natomiast Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA niecałe 100 tys. W przypadku podmiotów publicznych, które wnioskowały o dane, samorządy udostępniły w 2017 roku ponad milion informacji, zaś CPD około 1,5 miliona.

"To zadanie nie będzie dla samorządów ani nowe, ani bardziej skomplikowane, ani nie zaburzy sprawności. Jedyna różnica będzie taka, że obywatele nie będą odsyłani od jednej instytucji do drugiej" - powiedział.

Nowela autorstwa MSWiA zakłada, że po wejściu w życie nowych przepisów, tylko gminy będą miały kompetencje, by udostępniać dane jednostkowe z ogólnokrajowego rejestru PESEL. Do tej pory te dane udostępniały jedynie z lokalnej ewidencji, a na poziomie centralnym robił to minister spraw wewnętrznych i administracji.

Według nowych przepisów wnioski o dane jednostkowe będzie można złożyć w dowolnym organie gminy, ale tylko do jednego z nich będzie można kierować wnioski w tej samej sprawie. W przypadku, kiedy wnioskodawca będzie zamierzał złożyć kolejny wniosek w tej samej sprawie, będzie mógł to zrobić wyłącznie do organu gminy, który zajmował się nim wcześniej. Ma to zapobiec sytuacji, w której wnioskodawca będzie kierował jednocześnie ten sam wniosek do więcej niż jednego organu gminy.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk