Sejmowa komisja śledcza ds. VAT planuje przesłuchać we wtorek b. członka Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów Jerzego Martiniego - wynika z planu prac komisji.
Reklama

Jerzy Martini to doradca podatkowy specjalizujący się w VAT.

Komisja ds. VAT została powołana na początku lipca 2018 r. Zgodnie z sejmową uchwałą, ma zbadać prawidłowość i legalność działań oraz występowanie zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

Komisja ds. VAT przesłuchała już wielu świadków, w tym większość wiceministrów finansów z badanego okresu oraz byłego szefa tego resortu Jana Vincenta Rostowskiego (dwukrotnie). We wtorek komisja przesłuchała byłego dyrektora Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej Krzysztofa Parchimowicza. w ub. tygodniu stanął przed nią b sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Graś.