W ogólnopolskim badaniu bezdomności zdiagnozowano 30 330 osób bezdomnych - poinformowała w piątek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Jak dodała, w stosunku do badania z 2017 r. zanotowano spadek bezdomności o 9 procent.

Elżbieta Rafalska poinformowała na konferencji prasowej, że w "ogólnopolskim badaniu bezdomności zdiagnozowano 30 330 osób bezdomnych, z czego ponad 83 proc. to mężczyźni, a ponad 16 proc. to kobiety". Dodała, że "w stosunku do 2017 r., czyli ostatniego roku takiego badania, liczba osób bezdomnych spadła o 3 070, co stanowi 9 proc. całości".

Z danych przedstawionych przez szefową resortu rodziny pracy i polityki społecznej wynika, że spadek bezdomności wśród kobiet wyniósł pięćset osób, natomiast wśród mężczyzn 2,5 tys. Najwięcej osób bezdomnych przebywa w województwie mazowieckim (4 278), śląskim (4 255), pomorskim (3 014). Najmniej w województwach podlaskim (646), świętokrzyskim (794) i lubuskim (812). Rafalska zwróciła uwagę, że "we wszystkich województwach można zaobserwować spadek bezdomności, za wyjątkiem świętokrzyskiego, gdzie zanotowano wzrost o 32 osoby".

"Ponad 80 proc. przebadanych osób bezdomnych przebywało w placówkach instytucjonalnych, natomiast ponad 19 proc. w przestrzeni publicznej, w miejscach niemieszkalnych" - podała minister. Zwróciła również uwagę, że zmieniły się okoliczności, które osoby bezdomne wskazują jako przyczyny swojej sytuacji życiowej. Dotychczas najczęściej wskazywaną odpowiedzią była eksmisja z miejsca zamieszkania. Teraz bezdomni wskazują najczęściej konflikt rodzinny lub uzależnienie.

Bezdomni - jak wynika z badania - najczęściej są w wieku od 41 do 60 lat; większość ma wykształcenie podstawowe lub zawodowe. Jako źródło dochodu bezdomni najczęściej wskazują zasiłki z pomocy społecznej, część ma rentę lub emeryturę, natomiast trzecim, malejącym w skali źródłem, jest zbieractwo.

Jak podkreśliła Rafalska, "bezdomność to problem niezwykle złożony i niejednorodny". "To, że maleje, nie znaczy, że nie jest poważnym problemem" - dodała.

Ogólnopolską akcję liczenia osób bezdomnych przeprowadza się co dwa lata, zimą. Ostatnie takie badanie odbyło się w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. – naliczono wówczas ponad 33,4 tys. osób bezdomnych – o 2,7 tys. mniej niż w 2015 r. 83,55 proc. bezdomnych stanowili mężczyźni.

Najwięcej osób bezdomnych przebywało w woj. mazowieckim (4 785 osób), śląskim (4 782 osoby) i pomorskim (3 319 osób). Najmniej bezdomnych było w woj. podlaskim (693 osoby), świętokrzyskim (762 osoby) i w lubuskim (886 osób).

Główne przyczyny bezdomności, na które wskazały osoby bezdomne, to eksmisja, wymeldowanie (45 proc.) i konflikt rodzinny (36 proc.). W dalszej kolejności znalazły się: uzależnienie (29 proc) i brak pracy (17 proc.). Zdecydowana większość bezdomnych miała wykształcenie zawodowe (43 proc.) lub podstawowe (32 proc.), najmniej było osób z wykształceniem wyższym (2 proc).