Polska nie poparła deklaracji po konferencji ministerialnej procesu budapeszteńskiego, która odbyła się w Stambule – poinformowało w środę MSWiA. Zdaniem szefa resortu Joachima Brudzińskiego dokument nie zabezpiecza w wystarczającym stopniu interesów narodowych Polski.

Ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich uczestniczyli w środę w VI konferencji ministerialnej procesu budapeszteńskiego. Polskę w Stambule reprezentuje minister Joachim Brudziński. Podczas konferencji decydowano m.in. o przyjęciu deklaracji wyznaczającej główne zobowiązania w ramach partnerstwa na rzecz migracji między państwami położonymi wzdłuż jedwabnego szlaku. Deklaracji razem z Polską nie poparły także Węgry, Austria, Czechy, Włochy i Słowacja.

"Deklaracja nie zabezpiecza w wystarczającym stopniu interesów narodowych Polski, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i suwerennej polityki migracyjnej" – podkreślił cytowany w komunikacie MSWiA minister Joachim Brudziński.

Jak podkreślono, w ocenie Polski głównymi celami współpracy migracyjnej prowadzonej w ramach procesu budapeszteńskiego powinno być powstrzymanie nielegalnej migracji i walka z jej przyczynami u źródeł.

"To tam potrzebna jest odpowiednio ukierunkowana współpraca rozwojowa i wsparcie w tworzeniu alternatyw dla migrantów. Treść deklaracji powinna lepiej odzwierciedlać te priorytety, by unikać działań, które mogą przyczynić się do utrzymania się lub zwiększenia presji migracyjnej z kluczowych państw pochodzenia" – napisało MSWiA.

Poinformowano również, że Polska opowiada się także za koniecznością ostrożnego formułowania zapisów odnoszących się do legalnej migracji.

"Uważamy za konieczne wskazanie na wyłączną kompetencję i suwerenne prawo państw w zakresie kształtowania swojej polityki migracyjnej i decydowania o tym, kogo przyjmują na swoim terytorium" – podkreślił minister Joachim Brudziński.

Jak dodano, priorytetem w tej kwestii pozostaje dla Polski zwiększenie skali realizowanych dobrowolnych powrotów.

"Niezależnie od stanowiska w sprawie deklaracji Polska, kierując się odpowiedzialnością za dotychczasowe osiągnięcia procesu i w przekonaniu o potrzebie współpracy między państwami, nadal aktywnie będzie angażować się w proces budapeszteński" – dodano w komunikacie.

Proces budapeszteński został uruchomiony w 1991 r. z inicjatywy Niemiec i stanowi formę międzynarodowego dialogu na temat migracji, forum konsultacyjne rządów państw członkowskich i organizacji międzynarodowych. Głównym celem jest współpraca oraz wymiana doświadczeń i informacji na temat migracji.

Uczestnikami procesu budapeszteńskiego jest 51 państw oraz organizacje międzynarodowe, w tym Frontex i Europol. Polska uczestniczy w pracach procesu budapeszteńskiego od 1993 r.