Senacka komisja ustawodawcza przyjęła w środę projekt uchwały upamiętniającej zmarłego w ub. tygodniu b. premiera Jana Olszewskiego.

Jan Olszewski zmarł 7 lutego w wieku 88 lat. Był premierem w latach 1991-1992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Główne uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego odbędą się w sobotę - o godz. 11 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela zostanie odprawiona msza żałobna; były premier zostanie pochowany na Powązkach Wojskowych

W projekcie przypomniano, że Olszewski był adwokatem, działaczem opozycji niepodległościowej, politykiem, urodzonym w Warszawie w rodzinie kolejarzy, politycznie związanej z tradycjami niepodległościowego ruchu socjalistycznego. "Wzrastał w atmosferze szacunku do Polski Niepodległej, której pozostał wierny do końca swego życia" - czytamy w projekcie.

Przypomniano w nim, że Olszewski w czasie II Wojny Światowej był żołnierzem Szarych Szeregów, walczył w Powstaniu Warszawskim. "Od 1956 r. aktywnie uczestniczył w polskich zrywach wolnościowych, jako członek Klubu Krzywego Koła i redaktor +Po Prostu+. Od lat 60-tych do końca PRL był obrońcą w procesach politycznych. Bronił studentów, działaczy opozycji represjonowanych przez władze komunistyczne, ludzi +Solidarności+ w latach stanu wojennego, m.in. w procesach przeciwko organizatorom strajków i podziemnym wydawcom. Był jednym z oskarżycieli posiłkowych w procesie toruńskim, reprezentując rodzinę zamordowanego bł. ks. Jerzego Popiełuszki" - wskazano.

Zaznaczono też, że w latach 1968-1970 Olszewski w związku z obroną studentów aresztowanych w czasie manifestacji marcowych w Warszawie był zawieszony w prawie wykonywania zawodu adwokata, a w grudniu 1975 r. był współautorem oraz sygnatariuszem Listu 59, apelu do Sejmu PRL zawierającego protest przeciwko projektowanym, antypolskim zmianom w Konstytucji PRL.

"W 1976 roku znalazł się wśród założycieli Polskiego Porozumienia Niepodległościowego oraz uczestniczył w zakładaniu Komitetu Obrony Robotników. We wrześniu 1980 roku włączył się w organizowanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego +Solidarność+. Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził z ramienia Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego rozmowy z przedstawicielami władz w sprawie zwolnienia więźniów z obozów internowania" - głosi projekt.

Podkreślono w nim, że Olszewki w wyborach parlamentarnych w 1991 roku uzyskał mandat posła na Sejm I kadencji, a 6 grudnia 1991 roku Sejm powołał go na stanowisko "premiera pierwszego po transformacji rządu, powołanego przez Sejm, wybrany w wolnych wyborach". "Jako Prezes Rady Ministrów RP podjął starania na arenie międzynarodowej by wprowadzić Polskę do NATO i Wspólnot Europejskich, jednocześnie przeciwstawiając się uzależnieniu kraju od Rosji" - czytamy w projekcie.

"Na wniosek Sejmu jego rząd zrealizował uchwałę lustracyjną, dostarczając parlamentowi listę blisko 70 osób pełniących ważne funkcje państwowe, a zarejestrowanych jako agenci aparatu bezpieczeństwa w czasach Polski komunistycznej. Ta próba lustracji, zakończyła się odwołaniem jego rządu. Decyzją Sejmu podczas +nocnej zmiany+ w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 r., w rocznicę wyborów z 1989 r., Jan Olszewski został pozbawiony funkcji Prezesa Rady Ministrów" - głosi projekt uchwały.

Senatorowie wysłuchają też informacji o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2018 r., gdy przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej sprawowała Austria.

Ponadto Senat zajmie się też projektem uchwały w 100. rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej. (PAP)

autor: Edyta Roś