Po wyraźnym spowolnieniu w trzecim kwartale, koniec ubiegłego roku przyniósł stabilizację tempa wzrostu w gospodarce europejskiej na niskim poziomie - stwierdziła w czwartek minister finansów Teresa Czerwińska. Jak poinformował w czwartkowym komunikacie Eurostat, PKB w strefie euro w IV kwartale 2018 r. wzrósł o 0,2 proc. kwartał do kwartału, natomiast w 2018 r. wzrósł o 1,8 proc.

"W IV kw. 2018 r. PKB zwiększył się o 0,3 proc. (kw/kw, wyrównane sezonowo) w Unii Europejskiej (UE), a w strefie euro (EA) o 0,2 proc., co przełożyło się na dalsze pogorszenie rocznych dynamik wzrostu do odpowiednio 1,5 proc. oraz 1,2 proc." - poinformowała, cytowana w informacji resortu finansów, Czerwińska. Dodaje, że w efekcie w całym 2018 r. tempo wzrostu PKB było wyraźnie niższe niż rok wcześniej (1,9 proc. dla UE wobec 2,4 proc. w 2017 r.). Wyjaśniła, że w dużej mierze przyczyniły się do tego gorsze wyniki gospodarki niemieckiej, która w ubiegłym roku odnotowała wzrost PKB na poziomie jedynie 1,5 proc. (najsłabszy wynik od 2014 r.).

Szefowa resortu uważa, że "pogarszanie koniunktury w Niemczech może niepokoić ze względu na silne powiązania handlowe naszego kraju z tą gospodarką, m.in. poprzez udział polskich przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw. W tym kontekście sytuacja ekonomiczna w UE będzie w bieżącym roku stanowić istotny czynnik ryzyka dla prognoz wzrostu polskiego eksportu i w efekcie PKB".

Reklama

Jak poinformował urząd statystyczny Eurostat, PKB w strefie euro w IV kwartale 2018 r. wzrósł o 0,2 proc. kwartał do kwartału. Natomiast w skali rok do roku PKB w strefie euro wzrósł w IV kw. o 1,2 proc. W 2018 r. PKB strefy euro wzrósł o 1,8 proc. i był to najsłabszy wynik od 2014 r.

Z kolei jak podał w czwartek GUS, PKB w Polsce wzrósł w 2018 roku o 5,1 proc., po wzroście o 4,8 proc. w 2017 roku. Z publikacji wynika też, że w 2018 roku popyt krajowy wzrósł o 5,3 proc., zaś inwestycje wzrosły o 7,3 proc.