Ostrzeżenia są zawarte w projekcie sprawozdania, które ma zostać opublikowane w środę, a do którego dotarła agencja Reutera. W raporcie napisano, że bardzo często przy okazji transakcji sprzedaży paszportów wystąpiły niedociągnięcia w zakresie weryfikacji źródła przychodów kupujących.

KE nie wyklucza, że osoby nabywające obywatelstwo i miejsce zamieszkania w państwach UE robią to z uzasadnionych powodów. Podkreśla jednak, że zjawisko to może stwarzać "ryzyko przenikania zorganizowanych grup przestępczych spoza UE w gospodarkę, prania pieniędzy, korupcji i uchylania się od opodatkowania". KE zwraca także uwagę, że przy sprzedaży paszportów często obchodzono przepisy unijne, które wymagają od kandydata stałego zamieszkania w państwie UE przed przyznaniem mu obywatelstwa.

Programy "obywatelstwa poprzez inwestycje" w UE posiadają Malta, Cypr i Bułgaria. Takie systemy wymagają od wnioskodawców dokonania znacznych inwestycji w nieruchomości lub obligacje, a w zamian otrzymują paszporty, dzięki którym pracują i mieszkają w dowolnym kraju Unii oraz swobodnie podróżują po obszarze Schengen.

KE podkreśla także, iż w 20 krajach unijnych istnieją programy sprzedaży prawa stałego pobytu obcokrajowcom. Zdaniem KE takie prawo stwarza podobne ryzyko, jak programy dotyczące sprzedaży obywatelstw. (PAP)