Jak czytamy we wtorek na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Duda podpisał w minionym roku 265 ustaw, jedną z ostatnich była nowela przeciwdziałająca wzrostowi cen prądu w 2019 r.

Prezydent - jak podano - wniósł osiem własnych inicjatyw ustawodawczych, wśród nich projekt ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym dla osób przebywających w latach 1939-1956 na zesłaniu lub deportacji w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, projekt ustawy o zmianie ustawy o umowach międzynarodowych, projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych czy projekt zmiany ustawy – Kodeks spółek handlowych dotyczący możliwości udziału w zgromadzeniu wspólników spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Kancelaria przypomniała, że jedna z prezydenckich inicjatyw dotyczyła ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, którą w lipcu 2018 r. Andrzej Duda uroczyście podpisał. "Cieszy mnie sposób, w jaki wyprocedowaliśmy tę ustawę. Każdy punkt tam zawarty, każda zmiana, którą proponujemy, każde nowe rozwiązanie jest rozwiązaniem przyjętym jednogłośnie przez Radę" - zaznaczył, cytowany przez KPRP, prezydent podczas uroczystości.

"Dwie ustawy Prezydent RP przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia, w tym tzw. degradacyjną, czyli ustawę o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu i przekazał ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia" - czytamy.

Dodano, że trzy razy, w imieniu prezydenta, do Trybunału Konstytucyjnego skierowano wnioski o zbadanie zgodności ustaw z konstytucją. Ponadto w lipcu br. Prezydent RP złożył w Senacie projekt postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego dotyczącego zmian w konstytucji. "Jednak senatorowie opowiedzieli się przeciwko wnioskowi w sprawie przeprowadzenia referendum" - napisano. (PAP)