Każdy, kto chce dowiedzieć się, gdzie leżą uczestnicy powstania wielkopolskiego, może wejść na stronę: http://www.poznan.pl/mim/necropolis/ i zaznaczyć opcję "Weteran Powstania Wielkopolskiego 1918-1919".

Po wpisaniu imienia i nazwiska powstańca zobaczymy podstawowe dane o przebiegu jego służby, a także informacje o miejscu jego pochówku i plan cmentarza z zaznaczonym usytuowaniem grobu. Jeżeli pola na imię i nazwisko pozostawi się puste - udostępniona zostanie alfabetyczna lista bohaterów powstania z podziałem na cmentarze.

Wyszukiwanie można ograniczyć do jednego lub kilku cmentarzy, można też w ten sposób przeszukać wszystkie poznańskie nekropolie.

Poznański magistrat podał, że cały czas trwa ustalanie miejsca pochówku weteranów. Miasto korzysta przy tym zarówno z informacji od mieszkańców, jak i z danych zawartych w źródłach archiwalnych. Miejsce pochówku uczestnika powstania wielkopolskiego można zgłosić, wysyłając mail na adres: kl@um.poznan.pl lub rafal_ratajczak@um.poznan.pl.

Główne obchody setnej rocznicy powstania wielkopolskiego odbędą się 27 grudnia w Poznaniu przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Na placu Wolności - w miejscu, gdzie powstańcy składali przysięgę wojskową - stanie rekonstrukcja obozu powstańców.

W uroczystościach rocznicowych weźmie udział prezydent Andrzej Duda, spodziewany jest też udział premiera Mateusza Morawieckiego. Obchodom będzie towarzyszył koncert na poznańskim stadionie miejskim z udziałem gwiazd polskiej estrady.

28 grudnia uroczystości upamiętniające powstańców wielkopolskich odbędą się w Warszawie przy Grobie Nieznanego Żołnierza i na Cmentarzu Powązkowskim.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. W pierwszym okresie walk, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część Poznania. Ostatecznie miasto zostało wyzwolone 6 stycznia, kiedy przejęto lotnisko Ławica, a w polskie ręce wpadło kilkaset samolotów. Do połowy stycznia wyzwolono też większą część Wielkopolski.

Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. W myśl jego ustaleń, front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny