Do 21 grudnia PKP PLK wypłaciła podwykonawcom Astaldi ponad 97 mln zł, w tym podwykonawcom z linii lubelskiej 86,3 mln zł - poinformował w piątek rzecznik prasowy PKP PLK Mirosław Siemieniec.

"W tym tygodniu zrealizowano wypłaty za ponad 13 mln zł z tytułu solidarnej odpowiedzialności inwestora. PKP Polskie Linie Kolejowe kontynuują mediacje z podwykonawcami firmy Astaldi, która zeszła z dwóch kontraktów na odcinku linii kolejowej Lublin – Warszawa oraz Poznań – Wrocław. Przedstawiciele spółki codziennie spotykają się z podwykonawcami. Mediacje obejmują podwykonawców robót budowlanych usługodawców i dostawców, których zawiodło Astaldi, komplikując ich sytuacje prawną i finansową" - zaznaczył rzecznik PKP PLK.

Zwrócił uwagę, że w październiku po zejściu Astaldi z budowy na linii Dęblin – Lublin oraz Leszno – granica woj. dolnośląskiego, PLK natychmiast zareagowała. "Spółka podjęła nadzwyczajne działania, których w podobnych sytuacjach jeszcze nie było. Realizowany jest najszybszy, a zarazem zgodny z prawem sposób procedowania dokumentów. Wypłacane kwoty muszą być zgodnie z przepisami prawa: kodeksem cywilnym i prawem zamówień publicznych. Zróżnicowanie sytuacji podwykonawców powoduje, że proces dochodzenia do wypłat nie jest prosty. Prowadzone są indywidualne rozmowy z podmiotami, które w różny sposób zawierały umowy z Astaldi. Proces wypłat jest kontynuowany" - dodał Siemieniec.

Zdaniem przedstawiciela PKP PLK, firma Astaldi nie zadbała należycie o swoich podwykonawców. "Zawiodła na ważnych społecznie kontraktach. PLK, mając na względzie trudną sytuację wielu podmiotów i solidarną odpowiedzialność, tak szybko jak to było możliwe podjęły działania, by zaangażowane w inwestycje firmy otrzymały należne, potwierdzone dokumentami, wynagrodzenie" - podkreślił rzecznik.

Włoska firma Astaldi pod koniec września przysłała do PKP PLK informację, że umowy dotyczące modernizacji linii Dęblin – Lublin oraz linii Poznań - Leszno wygasły. Resort infrastruktury wezwał włoską firmę do wznowienia prac, ale wykonawca nie powrócił na place budów. Dlatego PKP PLK 2 października wezwały Astaldi wraz z konsorcjantami, do podjęcia prac na kontraktach, tj. linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Lublin oraz linii Poznań – Wrocław. W związku z tym, że włoska firma nie podjęła prac na obu liniach, PLK 5 października złożyły oświadczenia o odstąpieniu od obu umów z winy konsorcjantów.

Astaldi jest zaangażowane w Polsce także w budowę dróg oraz warszawskiego metra - jest samodzielnym wykonawcą rozbudowy II linii metra na Pradze-Północ i Targówku o stacje Szwedzka, Targówek i Trocka.