„Wiele mówi się o tym, że jesteśmy w szczytowej fazie wzrostu gospodarczego. Mówimy o 5,1 proc. dynamice wzrostu PKB (w III kw. wg. danych GUS - PAP), blisko 10-proc. dynamice inwestycji, mówimy o wzroście konsumpcji prywatnej, popytu krajowego” – powiedziała Czerwińska podczas Kongresu Gospodarczego.

„Najważniejsze jest jednak to, i to jest naszym kluczowym zadaniem, żeby utrzymać wzrost gospodarczy na poziomie powyżej 3 proc. w perspektywie wieloletniej, aby budować stabilne podstawy, żeby ten wzrost nie tylko był wysoki, ale był trwały. Ważne jest utrzymanie pewnej tendencji w perspektywie wieloletniej. W ocenie parametrów makroekonomicznych - zarówno naszych jak i KE - tempo PKB Polski w przyszłym roku obniży się do ok. 3,7-3,8 proc., w 2020 3,3 proc.” – dodała.

Prognozy resortu finansów zakładają wzrost PKB w latach 2018-2019 r. na poziomie 3,8 proc.(PAP Biznes)