Poprawa ściągalności alimentów, większe emerytury i e-skierowania. To główne tematy 73. posiedzenia izby. Oto przegląd najważniejszych zmian.

Powrót „emerytury bez podatku”

Ostatnie posiedzenie Sejmu przywraca nadzieję na nieco wyższe emerytury. Chodzi o projekt „emerytura bez podatku”, który PSL od miesięcy forsuje w Sejmie. Zgodnie z jego główną ideą, emeryci mieliby otrzymywać świadczenia w wysokości brutto. Cel to likwidacja obciążenia emerytów i rencistów podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składkami na ZUS. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, zbyt niskie emerytury stały się coraz powszechniejsze wśród Polaków. Obecnie świadczenia poniżej emerytury minimalnej tj. 1019,8 zł miesięcznie brutto, czyli 878 złotych na rękę, pobiera ponad 180 tys. osób.

#terazwSejmie Trwa dyskusja nad obywatelskim projektem ustawy – Emerytura bez podatku. Projektodawcy ustawy informują, że celem jest likwidacja obciążenia emerytów i rencistów podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne. pic.twitter.com/oyVABlVbyU

— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 7 grudnia 2018

"Proponujemy, aby emeryt i rencista nie płacił podatku, nie płacił składki zdrowotnej, która jest ściśle związana z podatkiem. Jest to sprawiedliwe, jest to uczciwe, i jest to oczekiwane przez emerytów i rencistów, którzy przez całe swoje dorosłe życie pracując sumiennie płacili składki, sumiennie płacili podatki i dzisiaj są okłamywani" - mówił wnioskodawca Mieczysław Kasprzak z PSL podczas obrad.

Ostatecznie, projekt został skierowany do dalszych prac sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny.

Zmiany w kodeksie karnym wykonawczym

Sejmowa komisja zajmie się także projektem zmian w kodeksie karnym wykonawczym. Trybunał Konstytucyjny doszukał się w nim niekonstytucyjnego przepisu dot. środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym. Jak czytamy na stronie Sejmu, zmiany dotyczą w szczególności właściwości sądu w sprawach wykonania środka zabezpieczającego, doprecyzowania treści opinii o stanie zdrowia sprawcy umieszczonego w zakładzie psychiatrycznym oraz udziału sprawcy w posiedzeniu sądu w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczającego. W opinii TK sprawiedliwe i jawne w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji rozstrzygnięcie sprawy dalszego stosowania środka zabezpieczającego polegającego na umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym wymaga obecności oraz wysłuchania osoby, o której sytuacji faktyczno-prawnej sąd decyduje, chyba że z uwagi na stan zdrowia tej osoby udział w posiedzeniu byłby bezcelowy lub niewskazany albo osoba ta odmawia udziału w posiedzeniu lub uchyla się od niego, a sąd nie uznaje jej sprowadzenia za konieczne.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Posłowie przyjęli ustawę, która zakłada możliwość przekształcenia we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi. Przekształcenie, zgodnie z ustawą, musi być odpłatne. Jak zaznaczali posłowie wnioskodawcy podczas obrad, omawiany projekt wpisuje się w jeden z kluczowych programów rządu tj. mieszkanie plus. Jeśli Senat przegłosuje projekt, nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku.

Lepsza ściągalność alimentów

Sejm uchwalił zmiany poprawiające ściągalność alimentów. Chodzi m.in. o rozwiązania, które umożliwią skuteczniejszą aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych.

#Sejm uchwalił zmiany poprawiające ściągalność #alimenty. Chodzi m. in. o rozwiązania, które umożliwią skuteczniejszą aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych. pic.twitter.com/eKV0i1PrYX

— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 6 grudnia 2018Uchwalona nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 wiąże się z powiększeniem środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Dróg Samorządowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz PKP PLK.

E-skierowania znów w komisji

Do komisji zdrowia trafi projekt dotyczący e-skierowań. Od 2021 roku pacjenci otrzymają je w wersji elektronicznej. Celem projektu jest uelastycznienie zarządzania kolejkami przez placówki medyczne. NFZ będzie miał obowiązek poinformowania pacjentów o terminie nadchodzących wizyt przez wysłanie wiadomości SMS. Ma to służyć ograniczeniu liczby wizyt, które nie zostały odwołane – czytamy na stronie Sejmu. Posłowie skierowali projekt do dalszych prac w Komisji Zdrowia.

Kolejne posiedzenie izby zaplanowane jest w dniach 12-13 grudnia. Sprawdź, jakie decyzje podjęto podczas poprzednich obrad Sejmu>>>