Posłowie poparli dwuartykułową nowelizację wykreślającą przepisy dotyczące bezpośrednich doręczeń. Ta drobna zmiana po uchwaleniu przez parlament i podpisaniu przez prezydenta ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia.

W ocenie autorów projektu przepisy te obecnie są całkowicie zbędne, ponieważ w praktyce używa się innych – skuteczniejszych sposobów przekazywania pism, niż bezpośrednio przez notariusza.

Ze statystyki resortu sprawiedliwości przytaczanej w uzasadnieniu rocznie taki tryb stosowany był zaledwie 200 razy w skali 3,5 tys. polskich notariuszy.

Reklama

Powodem wykreślenia jest też uniknięcie unijnego prawa, które zmusza notariuszy do bezpośredniego doręczania wszelkich pism, ale tylko jeśli mają taki zapisany obowiązek w prawie krajowym. Przez wykreślenie tych dwu artykułów z polskiego prawa o notariacie, takiego obowiązku chcą uniknąć.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski