W piśmie do Mariusza Błaszczaka, szefa resortu obrony, Zarząd Krajowy Związku Pracowników Wojska "Tarcza" napisał: "Liczymy, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania Ministra Obrony Narodowej ze stroną społeczną i nastąpi wznowienie dialogu społecznego w celu poprawy obecnej sytuacji socjalno-bytowej i płacowej pracowników resortu obrony narodowej, jak również kontynuowane będą zawieszone obecnie negocjacje nad zmianami PUZP" (Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy - PAP). Pismo w poniedziałek, zostało złożone w kancelarii resortu obrony.

List ma związek z protestem głodowym jednego z cywilnych pracowników wojska. Od czterech tygodni Ryszard Stefan, były oficer lotnictwa, a obecnie pracownik Oddziału Wart Cywilnych, zatrudniony przy ochronie magazynów wojskowych w 1. Regionalnej Bazie Logistycznej w Wałczu, Skład w Mostach, prowadzi protest w tej formie. Domaga się on podwyżek dla pracowników cywilnych wojska.

Załącznikiem do pisma Zarządu Krajowego Związku Pracowników Wojska "Tarcza" jest list otwarty do szefa MON organizacji związkowej działającej w składzie bazy logistycznej w Mostach, w której pracuje Ryszard Stefan. W liście tym miejscowi związkowcy popierają głodującego i przedstawiają "rzeczywistą sytuację pracowników cywilnych resortu obrony narodowej".

Reklama

"W związku z protestem jednego z pracowników resortu, członkowie Związku Pracowników Wojska +Tarcza+ skierowali List otwarty do Ministra Obrony Narodowej (w załączeniu), który został przesłany do Zarządu Krajowego naszego związku" - napisał do Mariusza Błaszczaka Zarząd Krajowy Związku Pracowników Wojska "Tarcza". Zarząd Krajowy informuje też, że władze związku podjęły w trybie pilnym uchwałę, w której w pełni identyfikujemy się z treścią listu otwartego działaczy związkowych w Mostach. W ocenie Zarządu Krajowego list stanowi "kolejną inicjatywę pracowników resortu obrony narodowej w celu wznowienia dialogu społecznego w zakresie poprawy ich sytuacji socjalno-bytowej i płacowej".

"Zaprzestanie dialogu społecznego datuje się od dnia objęcia przez Pana urzędu Ministra Obrony Narodowej. To wówczas, w dniu 09 stycznia 2018 r. strona społeczna skierowała do Ministra Obrony Narodowej wystąpienie, w którym zawarła dwa postulaty, od realizacji których uzależniła kontynuowanie negocjacji w zakresie zmian Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Dotychczas nie uzyskaliśmy na nie odpowiedzi" - napisał Zarząd Krajowy Związku Pracowników Wojska "Tarcza".

Nie jest to jedyny zarzut kierowany w stronę władz resortu obrony. "Tarcza" podkreśla w piśmie, że "w bieżącym roku – na podstawie jednostronnej decyzji – uruchomione zostały środki na poprawę struktury pracowniczych wynagrodzeń. Tryb ich uruchomienia – bez uzgodnienia z działającymi w resorcie obrony narodowej związkami zawodowymi – naruszył ustawowe prawo Strony społecznej w zakresie podziału tych środków".

Związkowcy przypominają też, że 22 września tego roku OPZZ zorganizowało pracowniczą manifestację pod hasłem "Polska potrzebuje wyższych płac", w której uczestniczyli też pracownicy wojska, w tym członkowie "Tarczy". Po manifestacji skierowali oni swoje wystąpienie z postulatami do Ministra Obrony Narodowej i od ponad dwóch miesięcy oczekują na odpowiedź.

"Tarcza" podkreśla także w piśmie do szefa MON, że z przedstawicielami związkowców w innych resortach mundurowych prowadzony jest dialog dotyczący podwyżek płac w roku przyszłym i kolejnych latach, dlatego Związek chce rozpoczęcia takich samych rozmów w sprawie podwyżek dla pracowników cywilnych wojska.

W liście otwartym przedstawicieli załogi Składu w Mostach do Ministra Obrony, który jest załącznikiem do pisma Zarządu Krajowego Związku Pracowników Wojska "Tarcza", związkowcy poinformowali jakie są stawki wynagrodzenia zasadniczego na wybranych stanowiskach nierobotniczych wynikające z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, według którego - ich zdaniem - opłacanych jest 95 proc. pracowników resortu ON. Według nich są to pensje zasadnicze: dla kierownika samodzielnej komórki organizacyjnej - od 1950 zł; dla kierownika kancelarii – od 1700 zł; dla redaktora, tłumacza - od 1630 zł; dla kontrolera jakości produkcji, kasjera, technologa – od 1580 zł; dla referenta, instruktora, laboranta, magazyniera – od 1530 zł. Najniższe wynagrodzenie robotnicze według związkowców to 1310 zł.

Media informując o głodującym Ryszardzie Stefanie podawały, że po 45 latach pracy i służby jego zasadnicze wynagrodzenie wynosi 2070 zł.

Do momentu nadania depeszy, PAP nie udało się uzyskać w tej sprawie informacji od MON.(PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk