W trakcie kampanii "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej" odnotowano 66 proc. wzrost liczby wniosków o przyjęcie do wojskowej służby przygotowawczej. W pierwszym miesiącu kampanii wzrosła też liczba wniosków o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej oraz WOT. W sumie złożono 3027 wniosków.

Kampania rekrutacyjna do Wojska Polskiego "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej" ruszyła 14 października 2018 r. Przez pierwszy miesiąc, liczba wniosków o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej i służby przygotowawczej wyniosła 3027 - poinformowało MON.

Resort szacuje, że pierwszy miesiąc kampanii zaowocował zwiększoną liczbą złożonych wniosków o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, w porównaniu do miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kampanii. Odnotowano też znaczący wzrost liczby wniosków do służby przygotowawczej – o 66 proc.

Kampanię "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" rozpoczęto w Lublinie. Było to związane z decyzją ministra Mariusza Błaszczaka o powołaniu 18. Dywizji Zmechanizowanej z dowództwem w Siedlcach. Jednym z priorytetów MON, wpisanych w przygotowywany obecnie w resorcie Programie Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017-2026, jest bowiem wzmocnienie wschodniej flanki Polski. W pierwszym miesiącu funkcjonowania kampanii, w województwie lubelskim liczba wniosków o przyjęcie do służby przygotowawczej wzrosła o 100 proc. w porównaniu z miesiącem poprzedzającym jej rozpoczęcie.

Od początku trwania akcji rekrutacyjnej "Zostań Żołnierzem", 102 terenowe organy administracji wojskowej (86 Wojskowych Komend Uzupełnień oraz 16 Wojewódzkich Sztabów Wojskowych) przeprowadziły 165 tygodniowych akcji w całej Polsce. Polegają one na spotkaniach mobilnych zespołów rekrutacyjnych z mieszkańcami regionów i informowaniu ich o warunkach wojskowej służby.

Zespoły odwiedzają centra handlowe, ośrodki sportu, rynki miejskie czy centra rozrywki. Nawiązując bezpośrednie kontakty, z przechodniami, żołnierze rozmawiają o służbie wojskowej, miejscowej jednostce czy znajdującej się w okolicy szkole wojskowej. Opowiadają o własnych doświadczeniach, dostępnych ścieżkach kariery i perspektywach rozwoju zawodowego. Reprezentują całe spektrum wojskowych specjalności: od piechurów, rakietowców, spadochroniarzy, lotników, saperów, inżynierów, mechaników, kierowców, żołnierzy WOT, po marynarzy, żołnierzy sił specjalnych, wojskowych lekarzy czy informatyków.

Resort obrony prowadząc kampanię rekrutacyjna podkreśla, że polska armia powinna być liczniejsza, dlatego głównym celem organizatorów kampanii jest zachęcenie młodych ludzi, by planując swoją przyszłość, wzięli pod uwagę możliwość bycia żołnierzem zawodowym. Kampania ma zwracać też uwagę na korzyści, jakie niesie służba wojskowa: stałość i pewność zatrudnienia, możliwość zdobycia wysoko specjalistycznych kwalifikacji oraz atrakcyjne perspektywy rozwoju zawodowego i osobistego.

Kampania "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej" będzie prowadzona do końca 2018 r. W przyszłym roku podjęte zostaną kolejne działania w ramach kampanii, których celem jest zachęcenie do służby w Wojsku Polskim, zapowiada MON. (PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk