Ostateczne wyliczenia deficytu sektora finansów publicznych Polski mogą być niższe niż ostatnie, jesienne szacunki Komisji Europejskiej - wynika z wypowiedzi wiceprezesa KE Valdisa Dombrovskisa.

W listopadzie KE przedstawiła prognozy, z których wynika, że deficyt sektora finansów publicznych w Polsce wyniesie 0,9 proc. PKB w 2018 roku i 2019 roku oraz 1 proc. w 2020 r.

"Jeżeli chodzi o politykę fiskalną, w międzyczasie napłynęły pewne dane, które sugerują, że być może wyniki fiskalne będą nieco lepsze, jeżeli chodzi o deficyty budżetowe (deficyt general government - PAP)" - powiedział Dombrovskis w czwartek w Warszawie.

Minister Teresa Czerwińska podczas odbywającego się w Jasionce pod Rzeszowem Kongresu 590 informowała, że wykonanie deficytu sektora finansów publicznych w 2018 roku znajdzie się bliżej poziomu 0,5-0,6 proc. PKB.(PAP Biznes)