Rzeczniczka KE Mina Andreewa powiedziała PAP, że Komisja Europejska nie będzie komentować złożonego w Sejmie w środę projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. "Oczekujemy od polskich władz, że zastosują się do środków tymczasowych" – oświadczyła.

Jak powiedziała, KE nie komentuje projektów ustaw. Odwołała się też do słów wiceszefa KE Fransa Timmermansa, wypowiedzianych we wtorek w Parlamencie Europejskim.

Timmermans powiedział wtedy dziennikarzom, że polski rząd "oświadczył, że musi przeprowadzić zmiany legislacyjne, aby wdrożyć środki tymczasowe TSUE", a zdaniem KE i zdaniem TSUE "środki tymczasowe mogą być stosowane bezpośrednio". Jak tłumaczył, oznacza to, że prawo, do którego odnoszą się środki tymczasowe (przepisy ustawy o SN), nie powinno być dłużej stosowane.

"Wiceszef KE wyraził się jasno i nie mamy nic do dodania do jego słów" – wskazała w środę rzeczniczka.

PiS złożył w środę w Sejmie projekt nowelizacji, umożliwiający powrót do SN i NSA sędziom, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnieciu 65. roku życia.

Projekt dotyczy przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym z grudnia 2017, która weszła w życie 3 kwietnia br. Zgodnie z nią z mocy prawa przeszli w stan spoczynku i od 4 lipca przestali pełnić funkcję sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogli dalej orzekać, jeśli złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyraził zgodę na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska sędziego SN.

19 października Trybunał Sprawiedliwości UE, przychylając się do wniosku Komisji Europejskiej, wydał wstępne postanowienie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych, w ramach których znalazło się: zawieszenie stosowania przepisów ustawy o SN dotyczących przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia w stan spoczynku; przywrócenie do orzekania sędziów, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani w stan spoczynku; powstrzymanie się od wszelkich działań zmierzających do powołania sędziów SN na stanowiskach, których dotyczą kwestionowane przepisy i wyznaczenia nowego Pierwszego Prezesa SN.