Stabilna gospodarka zależy od kondycji firm i możliwości ich rozwoju. Ambitne plany zawarte w strategiach nierzadko zderzają się z ograniczeniami otoczenia. Jakie wyzwania stoją obecnie przed zarządami firm?

Każda branża ma swoją specyfikę i mierzy się z różnymi wyzwaniami. Jest jednak kilka trendów, które stawiają takie same wyzwania całej gospodarce i wszystkim firmom. Gdybym miał wybrać najważniejsze to wskazał bym na zrównoważony rozwój. Kurczące się zasoby naturalne, rosnące ceny energii, zanieczyszczenie środowiska czy emisja gazów cieplarnianych to fakty, które w swojej pracy powinien uwzględniać każdy, kto zarządza firmą i to bez względu na jej wielkość. Coraz więcej przedsiębiorstw zrównoważony rozwój postrzega jednak nie jako barierę czy przykry obowiązek, ale jako szanse na wzmocnienie własnej przewagi konkurencyjnej. Dzięki poprawie efektywności energetycznej, lepszemu gospodarowaniu surowcami i wdrażaniu rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego można działać bardziej efektywnie i generować dodatkową wartość dodaną. To bardzo ważne, żeby nasz biznes nie był obciążeniem dla otoczenia, a działalność nie odbywała się kosztem przyszłych pokoleń. Na szczęście wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem dostrzegane są też przez rządy poszczególnych państw oraz Unię Europejską, które odpowiednimi regulacjami motywują do odpowiedzialnego zarządzania, także tych mniej przekonanych.

Co jest najważniejsze – zysk, czy społeczna odpowiedzialność – jakie wartości w firmie powinny być stawiane na pierwszym miejscu?

Zysk i społeczna odpowiedzialność nie stoją ze sobą w sprzeczności. Działalność nastawiona na zyski wcale nie musi być postrzegana negatywnie, jeśli jednocześnie firma potrafi zarabiać pieniądze w sposób odpowiedzialny. Jest to zdecydowanie model biznesowy, który należałoby wspierać. W Polsce rozumienie „społecznej odpowiedzialności” koncentruje się często na różnego rodzaju akcjach społecznych lub pomocy socjalnej. Tymczasem odpowiedzialna firma, to taka która tworzy produkty lub usługi przyjazne konsumentom oraz zdrowe, które są produkowane z poszanowaniem dla pracowników oraz z zachowaniem najwyższych norm dbałości o środowisko. Czyli powiedziałbym, że jest to firma, która przede wszystkim zarabia odpowiedzialnie, a nie tylko wydaje zarobione pieniądze na cele społeczne. Biznesy, które budują pozytywny łańcuch wartości na każdym etapie tworzenia i sprzedaży produktu są perspektywiczne.

Czy „dorośliśmy” do zmian, czy firma – idea jest w ogóle możliwa?

Mówi się, że zmiana jest jedyną stałą rzeczą w naszym otoczeniu. Podobnie jest z biznesem, który podlega nieustannej ewolucji. Nigdy nie będzie takiego momentu, w którym uznamy że cel, jakim jest firma – idea, został osiągnięty. Uważam bowiem, że jest to proces, który powinien być traktowany w kategoriach stałego dążenia do doskonałości. W takim kontekście uważam, że przedsiębiorstwa w Polsce przeszły bardzo dużą transformacje w kierunku gospodarki wartości. W naszej firmie, od dawna rozliczając pracowników z realizacji ich celów, nie tylko zadajemy pytanie „Czy zrealizowałeś cel?” ale pytamy również „Jak ten cel osiągnąłeś?”. Myślę, że w wielu organizacjach jest podobnie – coraz więcej jest świadomości tego, że rachunek ekonomiczny nie jest jedynym elementem budowania długotrwałej wartości. Ci, który tego jeszcze nie widzą będą musieli szybko się dostosować. Ich postawę coraz częściej będą bowiem weryfikować klienci, których świadomość społeczna również bardzo szybko rośnie. Prawdę mówiąc, to właśnie konsument może być najważniejszym gwarantem tego, że firma – idea jest możliwa i dzieje się właśnie na naszych oczach.

Czy zmiany, jakie zachodzą w ostatnim czasie w polskiej gospodarce zbliżają nas do idei wytwarzania wspólnych wartości dla wszystkich interesariuszy?

Bez wątpienia trendy ostatnich lat przybliżają nas do idei wytwarzania wspólnych wartości. Rosnąca świadomość konsumentów, upowszechnianie się społecznej odpowiedzialności biznesu, coraz większa dbałość o środowisko, popularyzacja strategii zrównoważonego rozwój na naszych oczach przestały być podręcznikową teorią i trwale weszły do codziennego biznesu.

Nie mam wątpliwości, że ten proces jeszcze się nie skończył – choć do ideału jeszcze droga daleka. Przykładowo, niewiele firm jest w stanie pochwalić się odpowiedzialnym konkurowaniem na rynku. Dla nas to bardzo ważna kwestia. Od lat bardzo dbamy o to, aby nasze rywalizacja z innymi graczami miała wymiar pozytywny i stanowiło wartość dodaną dla naszych klientów. My konkurujemy dzięki tworzeniu produktów o najwyższej jakości, oferując jak najlepszą obsługę przy jednoczesnym poszanowaniu dla naszego otoczenia. Moim marzeniem byłoby, aby inni też tak do tego podchodzili. Aby konkurować poprzez tworzenie własnych przewag rynkowych, a nie poprzez próby szkodzenia innym. Mam nadzieję, że w tej sferze też dopracujemy się pewnych standardów zachowania, które zdefiniują uczciwą konkurencję jako dążenie do własnej doskonałości, a nie zwalczanie innych.

Jak państwa firma realizuje idee OEES?

Firma - idea to model biznesowy, który jest konsekwentnie wdrażany przez VELUX od lat. Nasz założyciel był nie tylko wynalazcą okna dachowego, ale także biznesowym wizjonerem. Już ponad 50-lat temu stworzył założenia przedsiębiorstwa modelowego, które po dziś dzień są podwaliną naszej strategii działania. Zgodnie z tą wizją, branie odpowiedzialności za nasz wpływ na środowisko, społeczności lokalne oraz pracowników jest trwale wkomponowane w codzienny biznes. To również wymierne korzyści dla firmy, w postaci oszczędności, zaangażowania zespołu czy bezpieczeństwa i dobrej atmosfery pracy, co w konsekwencji przekłada się na dostarczanie naszym klientom jeszcze lepszych produktów, w coraz bardziej efektywny sposób. Mamy wiele do zaoferowania jeśli chodzi o energooszczędne i zdrowe budownictwo. Dostarczamy coraz lepsze produkty, ale również aktywnie edukujemy konsumentów w zakresie tworzenia zdrowych warunków do życia i oszczędności energii. Mimo iż podstawy naszej społecznej odpowiedzialności mają już ponad 50 lat, wciąż są aktualne, doskonale wpisując się w Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte w 2015 r. przez kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Partner