Dziennikarka DGP Karolina Baca-Pogorzelska zajęła III miejsce w VI edycji konkursu „Dziennikarze dla klimatu”. Została nagrodzona za tekst „Odnowić to, co nieodnawialne”.

Organizatorem Ogólnopolskiego konkursu „Dziennikarze dla klimatu” jest Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Partnerem konkursu jest zaś Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko). Podstawowym celem konkursu jest popularyzacja działań na rzecz ochrony klimatu. Wyróżnia się prace poświęcone klimatowi i promujące nowatorskie rozwiązania w tym zakresie.