"Prawie 2 mln złotych w gotówce trafiło do budżetu państwa. Na poczet należnych podatków zarekwirowano również towar o wartości blisko 1 mln złotych oraz 3 samochody. Jest to efekt działań pracowników mazowieckich organów egzekucyjnych oraz funkcjonariuszy celno-skarbowych na terenie Wólki Kosowskiej" - napisała Szczepańska w komunikacie.

Wyjaśniła, że przedmiotem kontroli urzędników mazowieckiej Izby Administracji Skarbowej w Warszawie była działalność handlowa na terenie Wólki Kosowskiej. Intensywne kontrole trwały dwa miesiące. W trakcie sprawdzania dokumentacji obejmującej podatek dochodowy od osób prawnych, kontrolerzy zakwestionowali część transakcji.

Reklama

"Co ciekawe, po przystąpieniu do zabezpieczania towaru na rzecz przyszłych należności podatkowych, sprzedawcy często inicjowali negocjacje na temat wysokości kwoty podlegającej zapłacie oraz czasu na jej dokonanie, tym samym nie kwestionując słuszności stwierdzonych nieprawidłowości. W wielu przypadkach w przeciągu kilku godzin regulowano całość zobowiązań – nawet jeśli były to znaczące kwoty" - poinformowała rzeczniczka.

Dodała, że w jednym z kontrolowanych „boxów” znaleziono oryginały deklaracji podatkowych należących do podmiotów innych, niż kontrolowana spółka. Deklaracje były opatrzone pieczęciami potwierdzającymi ich złożenie do kilku urzędów skarbowych, co - jak wskazano - z pewnością nie pozostanie bez znaczenia dla kolejnych postępowań kontrolnych.

Zgodnie z komunikatem, wiodącą rolę w działaniach na terenie Wólki Kosowskiej odegrały dwa urzędy skarbowe: Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu oraz US w Piasecznie. W wykonywanie zadań egzekucyjnych zaangażowane było 18 urzędów województwa mazowieckiego, w tym większość urzędów warszawskich oraz funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno - Skarbowego. Nadzór nad realizacją zadań spoczywał na pracownikach Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z Pionu Poboru i Egzekucji, a w szczególności Działu Nadzoru nad Zarządzaniem Zaległościami.

Według rzeczniczki nie bez znaczenia jest efekt prewencyjny wzmożonych działań kontrolnych Krajowej Administracji Skarbowej. "Powodują one bowiem, że podmioty które handlują na terenie Wólki Kosowskiej, a posiadają nieuregulowane wobec budżetu zobowiązania, przestają się ukrywać i coraz częściej składają wnioski o udzielenie zgody na ratalną spłatę zaległego podatku, wykazując przy tym posiadany majątek" - wyjaśniła. (PAP)

autor: Marcin Musiał