Procedura zmierzająca do wyłonienia nowego Rzecznika Praw Dziecka została ponownie rozpoczęta; kandydatów można zgłaszać do 15 listopada 2018 r., do godz. 16 - poinformował we wtorek PAP dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka.

Dyrektor CIS przypomniał, że wnioski w tej sprawie mogą zgłaszać grupy co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów, a także marszałkowie Sejmu i Senatu.

Pod koniec października senatorowie nie wyrazili zgody na powołanie Agnieszki Dudzińskiej na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka.

Była to kolejna nieudana próba powołania RPD. We wrześniu żaden z dwóch kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów. Na stanowisko zostali wówczas zgłoszeni: Ewa Jarosz, którą poparły PO, Nowoczesna i PSL, oraz Paweł Kukiz-Szczuciński – kandydat Kukiz'15. Zgłoszona przez PiS Sabina Lucyna Zalewska złożyła do marszałka Sejmu pismo, w którym wycofała swą zgodę na kandydowanie na to stanowisko.

Reklama

Na początku października o urząd RPD po raz pierwszy ubiegała się Agnieszka Dudzińska lecz nie uzyskała wymaganej większości. Jej kandydaturę poparło wówczas 194 posłów, 192 było przeciw, a 12 osób wstrzymało się od głosu.

W połowie października Dudzińska została zgłoszona ponownie jako kandydatka na RPD. 24 października Sejm wybrał ją na to stanowisko. 26 października na powołanie Dudzińskiej nie wyraził zgody Senat. Za jej powołaniem był jeden senator, przeciw 67, a pięciu wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu. Uchwałę Sejmu o powołaniu rzecznika marszałek Sejmu przesyła marszałkowi Senatu, a Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie rzecznika w ciągu miesiąca.

Kadencja obecnego rzecznika Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Zgodnie z ustawą o RPD będzie pełnił swe obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego rzecznika. Michalak został powołany na ten urząd w 2008 r.