Francuska Nagroda Goncourtów to jedno z najważniejszych wyróżnień literackich w literaturze francuskojęzycznej, przyznawane od 1903 r. Od 1998 r., z inicjatywy Instytutu Francuskiego w Krakowie, jury złożone ze studentów filologii romańskiej reprezentujących 12 uniwersytetów z całej Polski wybiera najlepszą francuską powieść spośród tytułów nominowanych przez Akademię Goncourtów. W tym roku nagroda została przyznana po raz 21.

W tym roku polskie jury debatowało pod honorowym przewodnictwem Bernarda Pivot. Jak podkreślono w uzasadnieniu werdyktu, nagrodę przyznano „zwłaszcza za muzykalną kompozycję, która podkreśla obłęd narratorki, a także niejednoznaczny odbiór lektury”.

Nagroda „Polski wybór Goncourtów” została zainicjowana przez Instytut Francuski w Krakowie w 1998 roku, a francuska Akademia Goncourtów objęła nad nią honorowy patronat.

Polscy studenci wybierają najlepszą ich zdaniem książkę z listy nominowanych do dorocznej Nagrody Goncourtów od 1998 r. W historii nagrody trzy razy wybór w Polsce i Francji się pokrył: w 2004 r., gdy wygrał Laurent Gaude, w 2008 r. kiedy zwyciężył afgański pisarz mieszkający we Francji Atiq Rahimi i w 2010 r. gdy triumfował Michel Houellebecq.

Nagroda Goncourtów jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień literackich we Francji. Akademia Goncourtów powstała w 1902 r., a pierwszą nagrodę przyznano rok później. Wolę powołania nagrody i akademii wyraził w testamencie powieściopisarz Edmont de Goncourt.