Kolejne trzy osoby zostały zatrzymane w związku z oszustwami i wyłudzeniami kredytów z Banku Spółdzielczego w Lesznowoli - poinformowała w piątek Prokuratura Krajowa.

W toku śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczącego wielomilionowych wyłudzeń kredytów z Banku Spółdzielczego w Lesznowoli i wyrządzenia w mieniu banku szkody majątkowej, funkcjonariusze z wydziału do spraw odzyskiwania mienia Komendy Stołecznej Policji zatrzymali kolejne trzy osoby.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty związane z oszustwami i wyłudzeniami, które zostały popełnione w okresie od początku sierpnia 2010 roku do połowy maja 2014 roku. Kredyty, które wyłudzali zatrzymani, miały być przeznaczane m.in. na zakup akcji, maszyn i urządzeń jednej z fabryk w Radomiu oraz na działania restrukturyzacyjne związane z tym przedsiębiorstwem. Z ustaleń prokuratury wynika, że straty banku w Lesznowoli wynoszą ponad 13,5 mln złotych.

Jeden z z zatrzymanych usłyszał już sześć zarzutów, wśród których jest m.in. przestępstwo "kierowania wykonaniem czynów zabronionych przez inne osoby i pomoc byłej Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli w przywłaszczeniu mienia banku wielkiej wartości", jak informuje komunikat Prokuratury Krajowej.

Prokurator wystąpił z wnioskami o tymczasowy areszt dla dwóch podejrzanych, a wobec trzeciego zastosowany został dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Decyzją warszawskiego sądu rejonowego mężczyzna podejrzany o kierowanie przestępczym przedsięwzięciem został tymczasowo aresztowany. Wobec osoby rozpoznawanej jako jego wspólnik, zastosowano tzw. areszt warunkowy.

Dotychczas w toku śledztwa zatrzymanych zostało 37 osób, cztery z nich przebywają w aresztach. Wśród zatrzymanych jest m.in. była prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli, która pozostaje tymczasowo aresztowana od 25 sierpnia 2017 roku. Prokuratorskie zarzuty usłyszeli również byli członkowie zarządu banku, podejrzani o brak należytej staranności przy udzielaniu kredytów i monitorowaniu ich spłat, niestosowanie się do zasad ostrożności określonych przepisami Prawa bankowego, zaniechanie ustanowienia zabezpieczeń hipotecznych oraz udzielanie kredytów osobom, które nie posiadały zdolności kredytowej.

Dowody zgromadzone przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie oraz wydział do spraw odzyskiwania mienia Komendy Stołecznej Policji wykazały, że osoby sprawujące funkcje kierownicze w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli udzielały kredytów z naruszeniem przepisów Prawa bankowego i wewnętrznych procedur bankowych, a także mimo braku zdolności kredytowej osób wnioskujących o ich uzyskanie. W wyniku decyzji zarządu banku, doszło do niezasadnego udzielenia kredytów w łącznej kwocie przekraczającej 50 milionów złotych.

Sprawa ma wielowątkowy i rozwojowy charakter. Nadal gromadzone są dowody, które zmierzają do ustalenia pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z ujawnionymi przestępstwami.