Podatek od kopalin będzie można obniżyć o darowizny dokonane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze jest prowadzona działalność wydobywcza - przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o podatku od kopalin.

Projekt umożliwia firmom wydobywczym dokonywanie darowizny, w wysokości do 5 proc. wartości podatku, na rzecz lokalnych samorządów.

Zmianę przygotowało Ministerstwo Finansów.

"W projekcie nowelizacji ustawy zawarto rozwiązania dotyczące przedsiębiorców zajmujących się wydobyciem miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej. Wprowadzono możliwość obniżenia kwoty podatku od wydobycia niektórych kopalin o dokonane darowizny na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których jest prowadzona działalność wydobywcza" - podało Centrum Informacyjne Rządu we wtorkowym komunikacie.

Wyjaśniono, że ideą proponowanego rozwiązania jest wzmocnienie związku przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem tych kopalin z miejscem prowadzenia tej działalności.

"Istota odliczenia polega na zmniejszeniu podatku o darowizny na rzecz tych jednostek samorządu terytorialnego, które ponoszą skutki wydobycia. Propozycja ta nie narusza uprawnień państwa do pobierania renty surowcowej, a jednocześnie przekazuje część podatku społecznościom lokalnym ponoszącym koszty społeczne, zdrowotne i środowiskowe związane z wydobyciem" - tłumaczy CIR.

Według rządu darowiznę na ich rzecz można traktować jako formę rekompensaty za ponoszenie tych kosztów.

"Rozwiązanie to oznacza powiązanie miejsca prowadzenia działalności z miejscem, gdzie generowane są zyski. Powinny one wspierać lokalną społeczność, co umożliwi rozwój ekonomiczno-gospodarczy obszarów lokalnych, na terenie których prowadzona jest działalność wydobywcza. Proponowane rozwiązanie stanowi również realizację zasad wynikających ze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu" - oceniono.

Zgodnie z propozycjami MF odliczeniu od podatku podlegać będzie darowizna na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu lub województwa), na terenach których prowadzona jest działalność wydobywcza podlegająca opodatkowaniu. Kwota odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 5 proc. podatku z tytułu wydobycia niektórych kopalin. Odliczenie dokonywane będzie w deklaracji składanej za miesiąc, w którym dokonano darowizny. Jeżeli natomiast kwota dokonanej darowizny przekroczy wskazany limit, odliczenia w ramach tego limitu dokonywać się będzie w miesiącu następnym, nie dłużej niż przez kolejnych 12 miesięcy od miesiąca, w którym dokonano darowizny.

Zmiany mają obowiązywać od 1 czerwca 2019 r. (PAP)

autor: Marcin Musiał