Kolejne osiem osób podejrzanych o udział w międzynarodowej grupie przestępczej i wyłudzenie co najmniej ponad 9 mln zł podatku VAT, pod pozorem handlu m.in. artykułami chemicznymi zatrzymała policja. Pięcioro z nich zostało aresztowanych.

Zatrzymanym zarzucono także tzw. pranie brudnych pieniędzy, uzyskanych drogą fikcyjnych transakcji towarami o wartości co najmniej ponad 39,5 mln zł. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Lubelski Wydziału Zamiejscowy Prokuratury Krajowej – poinformowała we wtorek w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie aresztował pięcioro podejrzanych: Macieja M., Huberta C., Dariusza C., Zbigniewa K. i Kamilkę K. Wobec pozostałych trojga podejrzanych prokurator zastosował dozór policji, poręczenia majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Na poczet grożących im kar zabezpieczono mienie podejrzanych o łącznej wartości ponad 6,5 mln zł.

Członkowie grupy zajmowali się tzw. praniem brudnych pieniędzy, przez zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i dokonywanie z rachunków tych firm przelewów środków finansowych uzyskanych w drodze przestępstwa.

Wyłudzeń zwrotu podatku VAT dokonywali w ten sposób, że kontrolowane przez nich polskie podmioty wykazywały dostawę towarów do innych krajów Unii Europejskiej i uzyskiwały z tego tytułu prawo do odliczenia podatku VAT. Przedmiotem tych transakcji był m.in. półprodukt chemiczny granulat bralenu oraz folia stretch. Towary te były pozornie sprzedawane do bułgarskiej spółki, która ponownie wprowadzała go do obrotu na terenie Polski, sprzedając do tych samych spółek. Po kilku transakcjach w Polsce ponownie wykazywana była sprzedaż tych towarów do tej samej bułgarskiej spółki.

Polskie podmioty gospodarcze uzyskiwały dzięki temu prawo do odliczenia podatku VAT. W śledztwie ustalono, że przestępcze transakcje dotyczyły także kawy. Była ona sprzedawana do firm mających swoje siedziby m.in. w Estonii i Czechach.

W wyniku nielegalnych transakcji spółki skorzystały z prawa do odliczenia łącznie kwoty co najmniej ponad 9 mln zł. Transakcje były uwiarygadniane przez wystawianie faktur i przelewy pieniędzy z rachunków bankowych tych firm.

Pierwszych zatrzymań w tej sprawie dokonano w listopadzie ubiegłego roku. Łącznie zarzuty usłyszało 39 osób. Wobec 10 podejrzanych zastosowano areszt. Wszechstronnie wyjaśniane są okoliczności dotyczące działalności kilkudziesięciu różnych podmiotów gospodarczych zajmujących się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT w ramach tzw. oszustw karuzelowych. (PAP)

autor: Zbigniew Kopeć